Weekly News

Affald er vores fælles ressource

Dansk Affaldsforening udarbejder nye ensartede kriterier for affaldssortering, så det bliver lettere for kommunerne og aftagerne at styrke den cirkulære økonomi og udnytte affald som en ressource.

Vi arbejder på at lave fælles retningslinjer, så eksempelvis plastaffald defineres og sorteres på samme måde, uanset om du er i Holbæk, Herning eller Hellerup.

Hvert år indsamler medlemmerne af Dansk Affaldsforening affald fra 2,6 mio. husstande. Selvom Danmark har fokus på at genanvende, vil fremtidens udfordringer med øget forbrug, klimabelastning og ressourceknaphed stille yderligere krav til danskerne, som forbruger mange ressourcer pr. indbygger. Ved at sætte fokus på den cirkulære økonomi kan Danmark også på affaldsområdet styrke positionen som grønt foregangsland til glæde for borgere, virksomheder og ikke mindst miljøet.

De fleste borgere kender allerede til affaldssortering hjemme i husstanden, hvor flere og flere kommuner løbende stiller skærpede krav om, at husstanden sorterer affaldet i flere kategorier. Målet er, at affaldet skal sorteres så hensigtsmæssigt som muligt, så det bliver økonomisk for aftagerne at genanvende og skåner miljøet mest muligt. Men der er en stribe udfordringer ude hos kommunerne, som har brug for fælles sorteringskriterier. Det vil ikke bare gøre det nemmere for kommunerne, men også for aftagerne af affaldet, der også ønsker mere gennemsigtighed.

– Rundt omkring hos de 98 kommuner er der i dag forskellige kriterier. F.eks. har sortering af plastik givet nogle udfordringer, fordi kommunerne har set forskelligt på eksempelvis blød og hård plast, fortæller Jacob Hartvig Simonsen, der er direktør hos Dansk Affaldsforening og uddyber:

– Vi arbejder på at lave fælles retningslinjer, så eksempelvis plastaffald defineres og sorteres på samme måde, uanset om du er i Holbæk, Herning eller Hellerup. Det vil gavne både kommunerne og gøre det til en bedre forretning for aftagerne, der så ved, hvad de får.

Netop de fælles kommunale sorteringskriterier er et af de 15 punkter, som Dansk Affaldsforening har søsat i deres ambition om, at affald i højere grad skal indgå i den cirkulære økonomi. Tal fra Miljøstyrelsen viser, at kommunerne tager opgaven alvorligt og realiserer miljømålet om at sortere 50 procent af borgernes affald til genanvendelse, som var et af kravene i den nationale ressourcestrategi fra 2014.

Alligevel er der udfordringer ude i kommunerne. Plastikaffald er en kilde til debat, og det er vigtigt, at kommunerne kan holde omkostningerne til indsamling og sortering af plastikken nede. Det handler om at få nogle store ensartede mængder, som er interessante for genanvendelsesindustrien at arbejde med. I dag indsamler 71 kommuner plast ved husstanden, og næste år stiger tallet til 76 kommuner, hvilket svarer til 4,7 mio. borgere.

Hos Dansk Affaldsforening vil de gerne være med til at løse problemet med plasten og gøre den til en ressource for kommunerne. Derfor holder foreningen en stribe work­shops med repræsentanter fra både genanvendelses- og plastikindustrien, kommunerne og affaldsselskaber for at finde løsninger, der tilgodeser alle i værdikæden.

– Plastik består jo af en lang stribe forskellige polymerer, så plastaffald er mange materialer. Faktisk er der i dag kun ganske få anlæg, som er egnede til at aftage husholdningsplast, hvilket påvirker økonomien, siger Jacob Hartvig Simonsen.

I dag holdes husholdningsplast og plastaffald fra industrien skarpt adskilt, men ifølge Jacob Hartvig Simonsen vil det være hensigtsmæssigt at finde en model, hvor begge typer plast kunne genanvendes på lige vilkår.

En anden udfordring har eksempelvis været æggebakker, hvor nogle af kommunerne sorterer dem som pap, mens andre vil have dem i papircontaineren. I en tredje kommune har man fået at vide, at æggebakken skulle til restaffald. Det ensrettes nu, så lige meget hvor i landet, du bor, vil du fremadrettet få at vide, at æggebakken skal sorteres fra sammen med pap.

– Vi arbejder hele tiden med at sikre, at borgerne, kommunerne og aftagerne får nogle kriterier, som giver mening gennem hele værdikæden, så affaldet kan genanvendes bedst muligt, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Hos Dansk Affaldsforening er de dog ikke i tvivl. Vejen frem er mere offentligt-privat samarbejde, enklere og bedre sortering og ensartet kommunikation om affald på tværs af landet. 

Fakta

Dansk Affaldsforening og affaldssektoren viser en ny vej ind i den cirkulære økonomi med en ambition om, at 99 procent af ressourcerne skal udnyttes. Foreningens udspil ”Fuld skrald på den cirkulære økonomi” giver konkrete bud på, hvordan affaldssektoren bedst tager ansvar for fremtiden og fremmer den cirkulære økonomi.

Kilde: www.danskaffaldsforening.dk

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler