Weekly News

Ekspertpanel om affalds­håndtering

Tre eksperter om optimering af affaldsindsamling, effektiv indsamling og cirkulær økonomi.

1. Hvordan kan man i dag optimere indsamling af affald?

2. Stiller synet på affald som ressource nye krav til indsamling?

3. Hvad er fremtiden for mere effektiv indsamling af affald?

4. Hvordan kan man tænke ovenstående ind i en cirkulær forretningsmodel?
Jan Tønder, Nordisk salgsdirektør, AMCS Group

1. Set fra vores synspunkt kan man det ved at implementere en transportoptimeringsløsning. Gevinsten ved det er, at du udnytter dine ressourcer så tæt på 100 procent som muligt. Du sparer biler, og de kører færre km.

2. Ja, affaldsverdenen er langt mere avanceret i dag end for bare ti år siden. Man genanvender langt mere, og det er godt, men ulempen er, at det stiller større krav og gør opgaven mere kompleks. Vi arbejder med at undgå den situation, at prisen bliver højere og højere, og du udleder mere CO2 end det du får ud af at samle ind.

3. Der er meget tale om Big Data, og vi kan se en stigende grad af professionalisme i at producere datasæt til brug i en effektiv planlægning af afhentning. I stedet for at køre rundt og tømme rutinemæssigt, tager man i stigende grad udgangspunkt i hvornår containerne er fyldte. Det kan man f.eks. vide ved at installere sensorer eller andre måleredskaber, men ofte er historisk information lige så præcist. Har man nok datapunkter, kan man lære af tidligere erfaringer. Det kan vores system håndtere.

4. Det vi laver, er meget nicheorienteret, men en del af en større helhed. Vi har løsninger til at håndtere hele værdikæden, og det er i høj grad et bidrag til cirkulær økonomi. Det handler om at skabe effektivitet.

Foto: Ulrik M. Eriksen, Erhvervsfoto Danmark
Jacob Hartvig Simonsen, Direktør, Dansk Affaldsforening

1. Miljøoptimering af indsamlingen handler om at have en effektiv indsamlingslogistik, og sikre, at det man samler ind kan bringes videre til sortering og videre håndtering, så man får bedst mulige kvalitet i materialerne. Det handler om opsamlingsudstyr samt kommunikation, så man kan servicere borgerne på en måde som giver bedst mulig mening lokalt.

2. Vores hovedinteresse er at få udsorteret så meget affald som muligt i så rene fraktioner som muligt. Vi skal være bedre til at kommunikere på en smartere og mere ensartet og intuitiv måde, så borgerne ved, hvad de skal. Plastik er et godt eksempel. Der findes frygteligt mange typer plastik, som ingen almindelige mennesker og få eksperter kan kende forskel på. Vi beder derfor borgerne om at aflevere alt deres plastik, og tager så på os at sortere plastikken. Det koster naturligvis nogle penge, men det er en investering i miljø, klima og oparbejdning af ressourcer.

3. Det største skridt i forhold til at opnå en større ressourceeffektivitet vil være at stille krav til, at produkterne designes, så de kan skilles ad og bruges igen, når de bliver til affald. Færre kompositter, færre laminater, enklere mere ensartet emballager vil sikre, at det vi indsamler kan bruges igen, uden det koster en bondegård.

4. De input jeg er kommet med oven for er alt sammen med sigte på højere genanvendelse og højere ressourceeffektivitet. Det er kernen i tankegangen omkring cirkulær økonomi.

Foto: Niels Toftegaard
Bjørn Bauer, Direktør, PlanMiljø

1. Der er potentiale for at optimere distancer og ruter, samt optimere opsamlingsudstyr. Nyere og bedre biler vil gøre det muligt at indsamle i flere og renere fraktioner.

2. Det bliver snarere end ”behandlet som ressource” nærmere beskrevet eller opfattet som ressource. Starter man i den inderste cirkel i den cirkulære model, skal vi sikre, at ”de gode varer”, her forstået som produkter der kan genbruges, indsamles skånsomt, så de rent faktisk kan genbruges også efter aflevering, transport, opbevaring og håndtering. Dernæst må vi sætte mere ind for at indsamle genanvendelige fraktioner uden forurening. Og så hænger hele værdikæden snævert sammen. Man er nødt til at kigge på mulighederne for industriel genanvendelse, samtidig med at man optimerer på indsamling og håndtering. Det giver ingen mening at samle til bunke, uden at have genanvendelsesmuligheder som er økonomisk attraktive.

3. Indsamlingen af affaldet skal ske mere målrettet med sigte på cirkulære løsninger.

4. Det afhænger helt af, om man kan opbygge en økonomisk bæredygtig løsning omkring de enkelte fraktioner, hvilket igen afhænger af marked, teknologi og konjunkturer. Råvarepriser på verdensmarkedet afgør, om man kan opnå genanvendelse af en fraktion. Når priser falder, falder også incitamentet til genanvendelse.

Foto: PR-foto

Del

Journalist

Magnus Bundgaard Nielsen

Andre artikler