Weekly News

Bæredygtighed tæt på befolkningen

Byerne skal trække den grønne omstilling, fordi det er her befolkningen kan se effekten af omstillingerne, siger Lars Chr. Lilleholt.
Det er også den lære Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt tager med hjem fra sit seneste besøg i USA:

Det er vigtigt, at vi lægger investeringerne, hvor vi får mest for pengene.

– Interessen for energi- og klimatiltag er stor fra enkelte byer og på delstatsniveau. De effektive løsninger findes, når vi kommer ned på byniveau, hvor effekterne kan føles direkte af befolkningen.

Her fremhæver Lars Chr. Lilleholt den respons, han fik fra den kinesiske energiminister Nur Bekri, da han besøgte Danmark i september sidste år. Noget, der gjorde personligt indtryk på ham, var, hvor ren luften i Danmark er. Han ønsker det samme i Kina, altså en forbedring, der er til at føle for den enkelte borger.

Den kinesiske minister vender i øvrigt tilbage til Danmark i maj i forbindelse med topmødet under Nordic Clean Energy Week og til juni drager Lars Chr. Lilleholt til Kina i spidsen for en delegation af store og små danske virksomheder.

Det handler ikke bare om grønne energikilder som vindkraft, men også om teknologi til at udnytte energien bedre. Danmark er beviset på, at grøn omstilling er mulig uden, at det går ud over væksten.

– Over de seneste 40 år har vi haft en vækst i bruttonationalproduktet på 80 procent uden, at vi har set en vækst i energiforbruget. Når man ude i verden spørger, om det kan lade sig gøre, kan vi sige ja og vise hvordan. Der er stor interesse for det danske fjernvarmesystem. Vi har ikke blot udskiftet varmeanlæg i hver enkelt ejendom med et centralt system, men også omstillet fjernvarmen, så den er baseret på miljøvenlig energi. Den teknologi kan eksporteres til både Kina og USA, siger Lars Chr. Lilleholt og fortsætter:

– Der ligger enorme muligheder for dansk erhvervsliv i Parisaftalen. Samlet set har IEA beregnet, at der skal investeres over 13.500 mia. USD (ca. 80.000 mia. kr.) i energieffektivisering og lavemissionsteknologier frem mod 2030 for at indfri landenes mål fra klimaaftalen i Paris, og ude i verden kigger man til Danmark, når man skal finde forbilleder til grøn omstilling og reduktion af CO2-udledningen.

– I lande som Kina, USA og Indien er der kolossal interesse for de danske løsninger. Derfor har regeringen lanceret en eksportstrategi med det mål at fordoble den danske eksport af energiteknologi til 140 mia. kr. årligt i 2030. Det er noget, der vil kaste mange jobs af sig i fremtiden. Vi skal tænke på omstillingen ikke blot som grøn, men også som business!

Også i forhold til den hjemlige udvikling er der initiativer på vej, og her fremhæver han to nye tiltag i forhold til smartere byer og klimaløsninger.

– Vi bliver nødt til at forholde os til de klimaforandringer, der allerede er fundet sted og vil påvirke os. Men klimatilpasninger er dyre, så det er vigtigt, at vi lægger investeringerne, hvor vi får mest muligt for pengene, understreger Lars Chr. Lilleholt.

Derfor lancerer regeringen et nyt landsdækkende klimaatlas, som skal udruste de danske kommuner med pålidelig viden om fremtidens ekstreme vejr. Klimaatlasset vil kortlægge vejrforandringerne ned på kommuneniveau og indeholde konkrete bud på fremtidige ændringer inden for temperatur, nedbør og havniveau – både til hverdag, og når vejret bliver rigtig vildt.

Det er Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som udarbejder klimaatlasset på baggrund af DMI’s egne data og viden fra FN’s globale klimarapport, der offentliggøres hvert femte år.

– På det grundlag kan kommunerne lægge deres indsats, hvor det bedst kan betale sig. Klimaatlasset kan også danne grundlag for samarbejde på tværs af kommunerne, siger ministeren.

Om byer kan være smarte, når det gælder gravearbejder, der forstyrrer trafikken, vil en revision af Lov for registrering af ledningsejere vise. Formålet er en bedre planlægning og koordinering af gravearbejder samt at mindske risikoen for graveskader på forsyningsnettet, der ligger under danske veje og fortove.

Senest med udgangen af 2022 skal alle ledningsejere i Danmark have digitaliseret deres ledningsoplysninger, så de lettere kan sammen­stilles og præsenteres for brugerne.

Samtidig vil Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udvide det eksisterende Ledningsejerregister, så det kan modtage og sammenstille ledningsplaner fra de forskellige ledningsejere digitalt. Herved kan ledningsoplysningerne lettere medbringes på gravestedet.

– Vi får et bedre overblik over ledningsnettet. Det kan f.eks. understøtte udrulningen af bredbånd, hvis man enten kan lægge det ned i tomme rør, der alligevel ligger i jorden, eller kan lægge det ned, når andre aktører alligevel graver. Det ser jeg kæmpe fordele i, slutter Lars Chr. Lilleholt. 

Fakta

Indfrielsen af Parisaftalen om reduktion af CO2-udledningerne kan føre til investeringer for 80.000 mia. danske kr. på verdensplan.

Del

Journalist

Steen Blendstrup

Andre artikler