Weekly News

Byggeaffald skal ind i den cirkulære økonomi

Genanvendelse af byggeaffald rummer et enormt potentiale for cirkulær økonomi, men der mangler viden og ensretning i reglerne.

Man skal finde den rette business case, hvor de gamle materialer kan konkurrere med nye.

Byggeriet står for produktionen af mere end en tredjedel af verdens affald. EU har sat byggeaffald øverst på sin affaldsindsats. Det vidner om både stor bevågenhed og stort potentiale. Spørgsmålet er så, hvorfor vi ikke har en mere effektiv håndtering på området.

Ifølge Anke Oberender, centerleder for Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) er der flere årsager. Der er ofte tvivl om ansvarsfordeling ved håndteringen af byggeaffald, reglerne varierer fra kommune til kommune, og det generelle vidensniveau om lovgivningen for genanvendelse er i dele af branchen simpelthen ikke højt nok.

Det nytter ikke noget at pege fingre ad enkelte aktører i branchen, understreger hun. Derimod handler det om at stille den rette viden til rådighed, så den er let tilgængelig for dem, der skal bruge den – uanset om det er bygherrer, håndværkere eller nedrivningsvirksomheder.

– Barrieren for øget genanvendelse er ikke nødvendigvis mangel på teknologi. Det er at finde op og ned i reglerne, forklarer hun.

– Kommunerne spiller en central rolle på området, i og med de fastsætter deres egne regulativer for affald og kan fastsætte egne krav til kortlægning af bygninger, herunder hvilke stoffer, der skal indgå i en forundersøgelse. Den forskel kan kaste meget grus i gearkassen for entreprenørerne.

Anke Oberender forklarer, at VHGB netop er sat i verden for at stille den viden til rådighed. Videncentret samler og systematiserer viden om lovgivningen i vejledninger, som de udøvende virksomheder kan læne sig op ad.

Ansvaret ligger ikke kun hos kommunerne, understreger Anke Oberender. Bygherrerne må også påtage sig en del af forpligtelsen, for det er herfra, at tonen i de enkelte projekter bliver slået an.

Hvis en bygherre har øje for potentialet i cirkulær økonomi, så vil det også afspejle sig konkret i entreprenørens arbejde.

– Hvis bygherren ikke prioriterer genbrug og genanvendelse, så bliver det pågældende udbud ikke skruet sammen på en måde, der tilskynder entreprenøren til at tænke det ind. Men hvis bygherren går op i den grønne dagsorden og har formuleret nogle klare mål og ønsker til en høj grad af genbrug og genanvendelse, giver det mulighed for en nedrivningsproces med fokus på det.

Ifølge Anke Oberender vil et vigtigt fremadrettet skridt være at demonstrere, at genbrug og genanvendelsen af byggematerialer rummer et betragteligt indtægtspotentiale.

– Det at skabe en økonomi i genanvendelse kan være svært. Man skal finde den rette business case, hvor de gamle materialer kan konkurrere med nye. Vi skal ikke begå de samme fejl igen og igen. Der er meget byggeaffald, så hvis vi finder ud af at udnytte ressourcerne, ligger der både et potentiale for indtjening og et potentiale for miljøet, afslutter hun.

Fakta

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald. Som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver eller kommune kan du få gratis vejledning om miljøfarlige stoffer og mulighederne for genbrug og genanvendelse.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler