Weekly News

Byggeaffaldet skal skabe merværdi

35 procent af den samlede affaldsmængde i Danmark stammer fra byggeaffald, så interessen for at genanvende byggeaffaldet mest hensigtsmæssigt er stor. Men det kræver, man kender sit affald.

Det er vigtigt at have fokus på identifikation og fjernelse af stofferne, så vi ikke ubevidst indbygger dem igen.

Traditionelt set er vi gode til at genanvende byggeaffaldet i Danmark, hvor det typisk er blevet knust og brugt til fyld i f.eks. vejbaner. Med den stigende interesse for den cirkulære økonomi, er der også kommet en større interesse for at genanvende affaldet på den mest bæredygtige måde. Modsat førhen, hvor man producerede og smed væk, ønsker man i dag at genanvende byggeaffald på en måde, hvor produkter skal kunne skilles ad, så materialerne kan genbruges i en form, der skaber samme eller mere værdi end tidligere.

På Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) mærker de tydeligt interessen for en lang stribe tiltag inden for genanvendelse af byggeaffaldet. Der er på landsplan aktiviteter i gang med at se på, hvordan man kan genbruge og genanvende materialerne lokalt, så de ikke skal transporteres langt og derved belaster miljøet yderligere. Og så er interessen stor for den cirkulære økonomi, hvor man bl.a. i høj grad genbruger materialerne, som de er, uden at skulle bruge ressourcer på at omforme.

– En af vores opgaver er at samle al den viden, der er om byggeaffaldet, så det kan håndteres og genanvendes sikkert. F.eks. er det vigtigt at screene og kortlægge, hvad forskellige bygningsdele og -materialer fra forskellige perioder indeholder. Nogle af de kendte syndere er f.eks. tungmetaller, asbest og PCB, men der er også andre organiske forbindelser, som man ønsker at have styr på. Det er vigtigt at have fokus på identifikation og fjernelse af stofferne, så vi ikke ubevidst indbygger dem igen, forklarer Anke Oberender, der er Centerleder for VHGB.

Det digitale materialeatlas på VHGBs hjemmeside kan sammen med Idékataloget over nye designstrategier for genanvendelse give et fingerpeg om, hvordan man kan gentænke genbrug og genanvendelse. Samtidig kan man sikre, at der er styr på problematiske stoffer, så man kan opnå en høj grad af kvalitet i udnyttelsen af de ressourcer, der ligger i affaldet.

– Vi hjælper også branchen med gennemskueligheden af love og regler på området. Vi har et tæt samarbejde med bl.a. Miljøstyrelsen og bygge- og anlægssektoren om at formidle reglerne på området. På den måde kan mest muligt blive genanvendt til gavn for både mennesker og miljø, forklarer Anke Oberender.

Mange steder rundt omkring i regioner og kommuner arbejder man med den cirkulære tanke i byggeriet. I Århus er Circle House på vej, som er 60 almene boliger. Projektet, hvor tankegangen er, at alt skal kunne skilles ad og genbruges, er det første byggeri af sin art i verden. Det er ikke kun i Århus, at genanvendelsestanken for alvor er slået igennem. I Region Midtjylland arbejder de med Cirkulær Byinnovation, hvor tankegangen skal udbredes til hele bydele.

Fakta

Danmark producerer omkring 4,1 mio. tons byggeaffald om året. Ved at øge sorteringen og blive mere bevidst om miljøfarlige stoffer, kan vi håndtere og genanvende affaldet endnu bedre.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler