Weekly News

DataForBusiness skal digitalisere Danmark

Et partnerskab mellem erhvervsliv, forskning og Dansk Industri tilbyder gratis hjælp til virksomheder, der har svært ved at komme i gang med digitaliseringen.

At danske virksomheder kan opnå store gevinster og skabe mere vækst, hvis de bruger de enorme mængder data, de i forvejen ligger inde med, er langt de fleste eksperter enige om. Men eksperterne siger også, at det haster med at komme i gang, hvis ikke Danmark skal tabe i kapløbet med udenlandske aktører.

I erhvervslivet er man heller ikke blind for situationens alvor, og for at sætte turbo på udviklingen er en bred gruppe af virksomheder og forskningsinstitutioner gået sammen med Dansk Industri om projektet ”DataForBusiness”.

Projektet er dels tænkt som et brohoved mellem forskning og praksis, og dels som en platform, der skal give virksomhederne praktiske anvisninger, der øger nytteværdi og reducerer antallet af risici.

En af de deltagende virksomheder er EG, der med 2.000 medarbejdere og afdelinger i både Danmark, Norge, Sverige og Grønland er en af Skandinaviens største IT-servicevirksomheder.

Group EVP, Henrik R. Møller, peger på, at det er på høje tide, at dansk erhvervsliv vågner op.

– Vi har tal fra EU, der viser, at Danmark er førende med digitalisering på flere områder. Men når det gælder brugen af virksomhedernes egne data, ligger vi dårligere end de omkringliggende lande. Det er det efterslæb, DataForBusiness skal være med til at rette op på, siger han.

Konkret tilbyder DataForBusiness en række gratis services – bl.a. får virksomhederne adgang til de nyeste, forskningsbaserede værktøjer og tilbud om en 360° analyse af virksomhedens datapotentiale. Dertil kommer individuel benchmarking samt handlingsplaner og adgang til certificerede rådgivere.

Et af de værktøjer, som partner­skabet har udviklet, gør det muligt for den enkelte virksomhed at tjekke, hvordan den kan bruge eksisterende data til at videreudvikle virksomheden. Der er tale om et online spørgeskema, som det ikke tager mere end ti minutter at udfylde, siger Henrik R. Møller.

– Vi ved fra flere undersøgelser, at virksomheder, der udnytter data fra f.eks. sensorer, offentlige datasæt og data fra sociale medier, opnår fem-seks procent bedre indtjening end andre. Dermed kan de ti minutter, man skal investere i spørgeskemaet vise sig at være en rigtig god investering.

Når det er sagt, er det klart, at de ti minutter alene ikke rækker til en plads i den digitale superliga. Men det er et større skridt end man tror, for forestillingerne om, hvad det kræver at digitalisere en virksomhed, er ofte vildt overdrevne, fortsætter Henrik R. Møller.

– Mange tror, at Big Data betyder, at man skal til at indsamle mange flere informationer ved hjælp af ny hardware, sensorer og lignende. Men i mange tilfælde har virksomhederne allerede tilstrækkeligt med data, som bare venter på at blive brugt. Og når man allerede har data, er vejen til at udnytte dem og begynde at identificere mønstre og sammenhænge, faktisk ikke særligt lang.

De fleste virksomheder bliver da også overraskede over de værdier, der gemmer sig i deres data.

– Jeg har endnu ikke mødt en virksomhed, der ikke er blevet positivt overrasket over det potentiale, der ligger i at kigge analytisk på sammenhænge i data. Pludselig kan man se noget, som ikke er synligt med det blotte øje, og som kan hjælpe ledelsen til at udvikle nye forretningsmodeller og i det hele taget træffe bedre beslutninger, siger Henrik R. Møller. 

Fakta

Bag DataForBusiness står organisationerne Dansk Industri, Networked Business Initiative, CBS, Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, IBM Danmark, og en række centrale danske IT-rådgivningsvirksomheder som bl.a. EG.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler