Weekly News

Der er stadig noget at gøre

Antallet af elektrikerlærlinge i skolepraktik er stigende, selvom der samtidig er en stigning af uddannelsesaftaler på virksomhederne.

Vi helmer ikke, før vi har fået alle kvalificerede lærlinge i praktik.

På én og samme tid er antallet af elektrikerlærlinge, der ikke kan finde en praktikplads, og antallet af elektrikerlærlinge, der finder en praktikplads, stigende. Det tilsyneladende paradoks skyldes en stigende interesse for elektrikerfaget blandt unge, og nyheden modtages positivt af forbundsformand i Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Jensen, der gerne ser, at virksomhederne åbner dørene for endnu flere af fremtidens medarbejdere.

– Det passer som fod i hose, at flere gerne vil ind i faget, når der mangler elektrikere både nu og i fremtiden, og det er positivt med flere praktikaftaler på virksom­hederne. Men det er vigtigt, at vi får de sidste med. Vi helmer ikke, før vi har fået alle kvalificerede lærlinge i praktik, siger han.

Dansk El-Forbund har ligesom andre fagforbund peget på, at industrien har et medansvar for, at der uddannes faglært arbejdskraft til frem­tidens arbejdsmarked.

– Vi oplever heldigvis mange virksomheder, der tager et ansvar. Et helt nødvendigt ansvar, hvis man skal undgå de aktuelle tegn på flaskehalse på både kort og lang sigt. Desværre er der stadig alt for mange virksomheder, der ikke løfter deres uddannelsesansvar ved at tage lærlinge, voksenlærlinge og generelt sørge for at opkvalificere medarbejderne til fremtidens arbejdsmarked, skrev hovedkasserer i Dansk Metal, Torben Poulsen, i et debatindlæg i Information i oktober, og en lignende udmelding kom for bare nogle uger siden fra forbundssekretær i 3F, Søren Heisel, som kommentar til den generelle udvikling i antallet af praktikpladser.

– Det går nedad over hele linjen, og det er forfærdeligt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at virksomhederne ikke tegner aftale med dem, før de råber op om mangel på arbejdskraft, sagde han på det tidspunkt til Fagbladet 3F. Jørgen Juul Rasmussen er enig med dem begge.

– Man kan ikke i branchen klage over, at der er mangel på faglært arbejdskraft, hvis man ikke løfter det ansvar, det er at have lærlinge, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Selvom det er nogle år siden, han sad på skolebænken, husker Jørgen Juul Rasmussen udmærket, hvordan praktikken var det, man glædede sig til som elektrikerlærling. Og sådan er det stadig for de unge i dag, understreger Dansk El-Forbunds forbundsformand, der tog sin uddannelse i 1970’erne.

– Det sidste halve år, før vi skulle i praktik, snakkede vi ikke om andet end hvordan det nu ville blive at komme ud, og det er jeg sikker på, de unge også gør i dag. Elektrikeruddannelsen er en erhvervsuddannelse, og med al respekt for vores dygtige skoler, så handler en erhvervsuddannelse om at være ude på en arbejdsplads. Det har stor værdi. Ude på arbejdspladserne lærer du både det praktiske og det sociale. Hvordan det er at have en mester, hvordan det er at have kolleger, og hvad det vil sige at være en del af et team, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Efter nyheden om flere praktikpladser til elektrikerlærlingene er opgaven nu at sørge for, at udviklingen fortsætter, understreger Jørgen Juul Rasmussen. Det gælder ikke mindst industrivirksomhederne, der beskæftiger omkring hver anden elektriker, men kun står for omkring ti procent af praktikpladserne.

– Jeg er glad for, at der er en positiv udvikling, men jeg vil blive ved med at opfordre til, at man også i industrien får kigget på det her, hvis man ikke er kommet i gang. Ledigheden blandt elektrikere er nede på 1,1 procent, så der er god grund til at være en del af løsningen, hvis man ikke vil ende med at stå med en del af problemet, afslutter Jørgen Juul Rasmussen. 

Fakta

Samlet set er antallet af lærepladser for elever fra erhvervsskolerne faldet hvert år siden 2013, viser tal fra Undervisningsministeriet. Antallet af elever, der inden for de sidste 12 måneder havde indgået en aftale om en læreplads, var i august 2013 46.956. I august 2017 var tallet nede på 42.223.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler