Weekly News

Digitalisering er et fælles projekt

På tværs af brancher kan danske virksomheder inspirere hinanden til arbejdet med digital omstilling, mener Lars Frelle-Petersen, digital direktør i Dansk Industri.

Det handler ikke om, hvorvidt man bliver angrebet, men hvornår det sker.

– Et kendetegn ved den digitale transformation er, at den ikke knytter sig til enkelte brancher eller virksomheder, men snarere til, hvordan vi generelt producerer, distribuerer og sælger en vare.

Det siger Lars Frelle-Petersen, der i marts blev udnævnt til digital direktør i Dansk Industri, hvor han skal stå i spidsen for branchefællesskabet DI Digital og en ny digitaliseringspolitisk enhed i DI. Lars Frelle-Petersen er samtidig blevet en del af DI’s direktion.

Han ser en vigtig opgave i at gøre digitalisering og digital transformation konkret og inspirerende for DI’s mange medlemsvirksomheder på tværs af brancher.

– I Dansk Industri har vi en unik force i kraft af mere end 10.000 medlemmer fordelt på en lang række brancher, som kan inspirere hinanden til arbejdet med digital omstilling. F.eks. kan erfaringerne fra en dyneproducent eller et renseri, der putter sensorer i sine dyner eller hospitalskitler, gøre gavn for mange andre brancher, fordi det jo i princippet handler om, hvordan sensorer eller andre eksempler på digitalisering kan skabe en værdiforøgelse af et produkt. Sensorer i en hospitalskittel kan bidrage til, at sygehuse højner deres hygiejneniveau, og sådan kan man blive ved, siger Lars Frelle-Petersen.

Han er kommet til DI fra en stilling som afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriet. Fra 2015 til 2017 var Lars Frelle-Petersen medlem af DI’s Digitaliserings-panel, som bestod af topledere fra både det private og det offentlige med viden om digitalisering og var nedsat for at sætte retningen for DI’s digitaliseringsindsats.

Han beskriver status quo i forhold til digital omstilling i danske industrivirksomheder som ”et broget billede”.

– Sammenlignet med udenlandske virksomheder er danske virksomheder på mange punkter ret godt med, når det gælder basal digitalisering, altså det at bruge digitalisering til at forbedre ens grundlæggende produktion. Men der er stadig rum til forbedring. Således kører mange virksomheder med IT-systemer, de kunne få langt mere ud af for at blive mere effektive.

– Når vi ser på egentlig digital transformation af et produkt eller en ydelse ved hjælp af eksempelvis kunstig intelligens og maskinlæring, kan vi konstatere, at det kun er ca. fem procent af de danske virksomheder, der i dag er i gang. Men kunstig intelligens vil påvirke både vognmænd, savværker, bryggerier og advokater. Samtidig er mange virksomheder små og mellemstore og mangler ressourcer og kompetencer til selv at eksperimentere med nye teknologier.

– DI Digital skal med nye projekter understøtte, at alle typer og størrelser af virksomheder motiveres til at arbejde med nye teknologier og ikke sættes af i konkurrencen. De skal gøres bevidste om, at de har muligheden for at vælge de nye teknologier til, siger Lars Frelle-Petersen.

Digitaliseringen medfører ikke kun muligheder, men også udfordringer. Ikke mindst på sikkerhedsområdet. Internettet er og bliver grundlæggende et wild west, der lige vel kan bruges til skidt som godt. I det lys bør virksomhederne bl.a. bruge EU’s nye persondataforordning (GDPR) konstruktivt, mener Lars Frelle-Petersen.

– GDPR har i første omgang sat nogle ret klare regler for omgangen med persondata. Det har fået mange virksomheder til at stille sig selv nogle grundlæggende spørgsmål om deres dataopsamling og brug af data. Indfører en virksomhed sensorer, skal den også være meget opmærksom på, om der indgår persondata, osv. Privatlivsbeskyttelse skal tænkes ind i selve designet, og virksomhederne må have det med i standardindstillingerne i deres datasystemer. Det skal indtænkes fra starten.

Risikoen for hackerangreb er en konstant trussel, virksomheder ikke slipper fri af, uanset hvor meget de sikrer sig.

– Vi skal selvfølge støtte virksomhederne i deres generelle opmærksomhed og hjælpe dem til at beskytte sig bedre, men virksomhederne må sande, at hackerangreb er kommet for at blive. Det handler ikke om, hvorvidt man bliver angrebet, men hvornår det sker, og hvor forberedt man er. Det vil før eller siden ske for langt de fleste virksomheder, uanset om de er store eller små. Derfor skal vi fortsat arbejde for, at sikkerhed og beredskab indtænkes i produktion og serviceydelser fra starten, siger Lars Frelle-Petersen.

Fakta

Lars Frelle-Petersen, siden 1. marts 2018 digital direktør, DI. 2017: Afdelingschef for of-fentlig innovation og tilsyn, Finansministeriet. 2012-17: Direktør, Digitaliseringsstyrelsen. 2011-12: Vicedirektør, Økonomistyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. 2006-11: Kontorchef, Finansministeriet.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler