Weekly News

Digitalt lederskab er nødvendigt i transportsektoren

Intet kommer af sig selv, bortset fra lommeuld. Sådan lyder et gammelt ordsprog. Det gælder også, når vi ser på fremtiden inden for transport og logistik. Dataopsamling, digitalisering og automatisering bliver helt sikkert en del af fremtidens transportsektor, men vi skal være parate til at give udviklingen et skub.

Forsyningskædens mange data kan og skal bringes i spil i dagligdagen.

Der er ubestrideligt store gevinster at hente ved at ”sætte strøm til processerne”, hvad enten det er B2B eller B2C.

”Guldet” skal findes i de data, der knytter sig til forsyningskæderne, og data er der nok af. Begrebet ”Big Data” er velanbragt i transport- og logistikbranchen. Det afgørende er ikke nødvendigvis, hvem der ejer data, men derimod hvem der har adgang til data.

Forsyningskædens mange data kan og skal bringes i spil i dagligdagen. Den rolle bør ligge lige for transport- og logistikbranchen. Hvis ikke branchen selv gør det, vil andre gøre det! Data kan optimere arbejdsprocesserne og bidrage til, at branchen kan effektiviseres yderligere.

Hvis gevinsterne skal høstes, er der to grundvilkår, som man skal være opmærksom på. Det ene er kundeorientering, den anden er lederskab. Begge dele hviler på strategier, der favner den nye verden. Der er i forlængelse heraf brug for digitalt lederskab.

Ny teknologi og nye forretningsmodeller (læs nye konkurrenter) vil ramme markedet. Det er ikke så almindeligt som tidligere, at virksomhederne flytter produktionen til Kina og Sydøstasien. Robotterne gør det muligt at flytte produktionen tilbage til lande som Danmark trods et generelt højt omkostningsniveau. Den udvikling skaber muligheder for transport- og logistikbranchen. Nøgleordet er kompetencer. Eksisterende kompetencer skal udvikles og nye kompetencer skal bringes i spil. Også det kræver et aktivt lederskab i den enkelte transportvirksomhed.

I samfundsperspektiv skal indsatsen i virksomhederne understøttes af, at både det offentlige og branchen sætter ind på arbejdet med standardisering og åbne data. Det kræver et Danmark, der tager digitalt lederskab – også ude i den store verden.

Jeg har endnu ikke nævnt ordet disruption. Det er helt bevidst, da jeg foretrækker ordet forandringer. Transport- og logistikbranchen har altid levet med forandringer, der har dybe aftryk i den daglige drift. Tænk på just-in-time, der reelt revolutionerede landevejstransporten.

Den stigende e-handel er en god læreplads for branchen. Her viser værdien af at ramme markedet optimalt sig for alvor. Krav om on-demand-leveringer stiger markant, og den udvikling vil stille yderligere krav til agilitet og overblik på tværs af forsyningskæden og dens aktører.

Vi er ikke og har aldrig været maskinstormere i transport- og logistikbranchen. Digitaliseringen er ikke kampen om mand mod maskinen. Tværtimod er det manden med maskinen.

Del

Journalist

Michael Svane, direktør DI Transport

Andre artikler