Weekly News

Ekspertpanel om digital transformation

Vi har stillet nogle spørgsmål til otte eksperter om digital transformation for SMV'er.

Janus Sandsgaard, fagchef for digitalisering, Dansk Erhverv

Hvilke udfordringer har SMV’er i forhold til den digitale transformation?

Varm luft og brændte fingre. Og den svære øvelse med at give sig selv tid til strategi, når hverdagen banker derudad. Det bliver let overvældende at navigere i et digitalt landskab, hvor man dårligt kan skære sig gennem en avis uden at læse om en ny dagens dims, der revolutionerer alting, og er den bedste nyhed siden skiveskåret brød.

Hvordan kan SMV’er bedst imødekomme den digitale transformation?

Det handler grundlæggende om en blanding af nysgerrighed og fornuft. Når man kender egen forretning og kunder, handler det om at oversætte hverdagen i dag med de teknologiske muligheder på torsdag. For der findes fantastiske muligheder derude.

Er der et specifikt område, der er vigtigere at digitalisere end andre?

Det digitalt vigtigste svinger fra branche til branche, og fra virksomhed til virksomhed, lige som alt muligt andet forretningsmæssigt. Men spørgsmålet om kompetencer går igen og igen. Vores analyse i Dansk Erhverv fra sidste år viser, at en tredjedel af arbejdsstyrken oplever ikke at have tilstrækkelige digitale kompetencer fra deres uddannelser. Jeg var forleden sammen med brancheforeningen for kontorforsyning. De har taget konsekvensen, og har netop annonceret deres ”KONPA Academy”, der tilbyder kurser i digitalisering i lavpraksis, som er tilpasset deres branche – fra regneark til mobilvideo. Det er befriende konkret og værdifuldt.


 

Pernille Kræmmergaard, direktør, Digitaliseringsinstituttet

Hvilke udfordringer har SMV’er i forhold til den digitale transformation?

Man skal grundlæggende forstå, hvad digital transformation handler om, og hvilke forandringer der er tale om. Mange ledere, jeg møder, har svært ved at vurdere, hvilke spørgsmål de skal stille, og hvordan de skal tale med andre om det – så det er vigtig at begrebsliggøre den digitale transformation og etablere et fælles sprog. Man skal se på, hvordan virksomheden ser ud om fem og ti år og samtidig, hvordan man kan optimere på sin eksisterende forretning her og nu. Det er også en udfordring at få strømlinet processerne internt og gøre dem skalerbare – og det er vigtigt at forstå, hvordan kundernes krav og forventninger ændrer sig i takt med den digitale udvikling. 

Hvordan kan SMV’er bedst imødekomme den digitale transformation?

Det er vigtigt at forstå, hvilke massive forandringer der sker i forhold til konkurrencesituation, kunder og medarbejdere. Det konkurrenceredskab, man tidligere har haft, ser anderledes ud nu, og i dag skal man også tænke på SEO, branding på nettet, nye spillere på markedet osv. Alt det skal gøres i forhold til kundernes krav og forventninger. Det er også vigtigt for mange medarbejdere, at virksomheden favner digital transformation, ellers vil mange medarbejdere søge væk.

Er der et specifikt område, der er vigtigere at digitalisere end andre?

Vi skal gøre op med os selv, hvad vi er allerbedst til. Når vi ved det, skal vi polstre det med digitale teknologier og finde ud af, hvordan det gøres bedst i samspil med andre. Og så skal vi digitalisere kundeoplevelsen som en meget vigtig del.


 

Jesper Schleimann, Nordic Chief Technology Officer, SAP

Hvilke udfordringer har SMV’er i forhold til den digitale transformation?

Vi ser desværre et skel i forhold til SMV’ers adoption af digitalisering i relation til de lidt større virksomheder, specielt ved adgang til kritisk masse af ressourcer og digitale platforme.

Hvordan kan SMV’er bedst imødekomme den digitale transformation?

Ved at reevaluere din organisations rolle i den samlede værdiskabelse for dine kunder. Tænk bl.a. på, at kunder mere og mere ikke ønsker et produkt eller en service, men i virkeligheden ofte ville være meget mere tilfredse, hvis de blot kunne købe resultatet. Sælger du f.eks. boremaskiner eller huller i væggen? 

Det der så står tilbage er at arbejde ”baglæns” igennem virksomheden og hyper-digitalisere denne kerneproces. Her er modne og let tilgængelige cloud standardløsninger en oplagt mulighed for SMV’er.

Er der et specifikt område, der er vigtigere at digitalisere end andre?

Vi har brugt en del tid på at digitalisere administrative processer i vores organisationer. Det er nu tid til at sikre, at kerneprocessen i vores organisation digitaliseres – det der definerer os som virksomheder og service-organisationer. Herunder et fokus på total-kundeoplevelsen, hvor man tænker ud over organisationens grænser og forsyningskæden.

 

 

Torben Ryttersgaard, dm. direktør, Visma Consulting

Hvilke udfordringer har SMV’er i forhold til den digitale transformation?

Jeg tror, at den største udfordring er at have ressourcerne til at overskue den uendelige række af muligheder, som de nye teknologier giver adgang til, og tiden til at undersøge forskellige teknologiers forskellige effekt. Men først og fremmest er det vigtigt at identificere sine egne forandringsbehov.

Hvordan kan SMV’er bedst imødekomme den digitale transformation?

Det handler om at turde – men også om ikke at skulle teste alt selv. Tag hjælp ind til at lave en behovsbaseret vurdering af relevante teknologier. Det er forretningsbehov, der skal styre forandringerne. Teknologien i sig selv er ikke målet – den er midlet.

Er der et specifikt område, der er vigtigere at digitalisere end andre?

Som udgangspunkt nej. Men to punkter er gode at undersøge: kan afsætningen øges ved at anvende andre kanaler? – kig her på de tre mest omkostningsdrivende processer. Men skal man virkelig være disruptive, er det vigtigt at starte med at forstå, at man også skal kunne tilbyde sine kunder noget enestående – enten som service, produkt eller måden, man handler på.


 

Jens Walbjørn, sales director, Signicat

Hvilke udfordringer har SMV’er i forhold til den digitale transformation?

Jeg tror, at SMV’ers udfordringer bl.a. skyldes manglende adgang til kompetencer og usikkerhed om, hvor man skal starte. Det kan være svært at skabe kompetence internt, og kompetence som findes eksternt har ofte egne interesser. Derfor kræver det god forberedelse. Man skal have sine målsætninger med digitaliseringen på plads, hvilket også giver grundlag for prioritering.

Hvordan kan SMV’er bedst imødekomme den digitale transformation?

Man må se på, hvilke interne og eksterne ”drivere” der er i branchen. De interne kan være et ønske om højere effektivitet f.eks. i form af lavere omkostninger. De eksterne kan f.eks. være drevet af kunders ønsker om bedre selvbetjeningsmuligheder eller smidigere processer for samarbejde. Det er vores erfaring, at mange virksomheder vil opnå både øget effektivitet og smidigere processer i samarbejdet med kunderne ved at indføre digital signering af dokumenter som f.eks. tilbud/ordrer, kontrakter m.v. Den proces fjerner mange opgaver som print, scanning og fysisk fremsendelse af dokumenter, og kunderne finder det nemmere at kunne underskrive digitalt.

Er der et specifikt område, der er vigtigere at digitalisere end andre?

Man kan ikke generelt sige, at et område er vigtigere end andre. Det afhænger helt af den enkelte virksomhed, branchen og hvor langt man allerede er nået med digitalisering.


 

Elisabeth Austin, CIO, Curvature

Hvilke udfordringer har SMV’er i forhold til den digitale transformation?

De udfordringer, som SMV’er står over for i forhold til den digitale transformation, inkluderer:

• Tid og økonomiske ressourcer til at erhverve, designe og implementere forbedringer

• Tilgængelighed til løsninger og værktøjer til at understøtte transformation

• Erfarne ressourcer til at definere og lede den digitale transformationsproces

• Støtte til organisationsledelsen for at sikre en vellykket implementering

Hvordan kan SMV’er bedst imødekomme den digitale transformation?

SMV’er kan bedst imødekomme den digitale transformation ved at identificere forretnings- og proceskrav, der kræver modernisering eller automatisering. Søg teknologi-partnere til at hjælpe med vurderinger, definitioner af krav og udførelse af planlægning og implementering. Udnyt branchens ekspertise til at hjælpe med at gennemgå og definere relevante områder, der skal omdannes.

Er der et specifikt område, der er vigtigere at digitalisere end andre?

Hver enkelt virksomhed er unik i forhold til, hvilke områder der skal vælges til transformation baseret på de ønskede forbedringsresultater. Nøgleområder bør dog omhandle et eller flere af følgende:

• Procesautomatisering for at skabe driftsmæssige produktivitetsforbedringer

• Resultater for omkostnings- og effektivitetsforbedringer til at kompensere for investeringen 

• Forbedrede kundeserviceresultater

• Forbedrede markedspositioner

 


Lars Damgaard, partner og direktør, Approxima

Hvilke udfordringer har SMV’er i forhold til den digitale transformation?

Små og mellemstore virksomheder har typisk qua deres størrelse færre ressourcer og medarbejdere at frigive til digitale transformationsprojekter. Det gør, at flere virksomheder falder i den fælde at fortsætte med mindre effektive og mindre systemunderstøttede processer. Da både ressourcer og især tid er en knap ressource i en SMV, vil man derfor hænge fast i utidssvarende løsninger.

Hvordan kan SMV’er bedst imødekomme den digitale transformation?

Cloudbaserede løsninger bygger i meget høj grad på best-practice og kan implementeres med relativt få ressourcer fra virksomheden og IT-leverandøren. Derudover er der tale om abonnementsbaserede løsninger.

Er der et specifikt område, der er vigtigere at digitalisere end andre?

Typisk er det støtteprocesser såsom finans, debitor, kreditor, løn, der allerede er digitaliseret, mens processer i selve forretningen (kerneprocesserne) ikke er digitaliseret, f.eks. projektstyring, lager/distribution, produktion.


 

Christian Hannibal, fagleder for Digitalisering, Dansk Industri

Hvilke udfordringer har SMV’er i forhold til den digitale transformation?

SMV’er støder især på to udfordringer med at gribe de digitale muligheder. For det første kan det knibe med at få det fornødne ledelsesfokus. Det er svært at finde tiden til at gentænke sin forretning til en digital tidsalder. For det andet er det især uden for de store byer enormt svært at finde de rette medarbejdere til at skabe den digitale transformation.

Hvordan kan SMV’er bedst imødekomme den digitale transformation?

Hvis man slår for stort brød op, kan det virke uoverkommeligt at komme i gang med den digitale transformation. Hellere tage små skridt og bygge oven på end at vente på, at man har en fiks og færdig plan for hele ens virksomheds digitale fremtid.

Er der et specifikt område, der er vigtigere at digitalisere end andre?

De fleste starter med at digitalisere de nære processer – lager, økonomisystemer osv. – inden de kaster sig over f.eks. at begynde at ændre forretningsmodellen eller selve produktet ved f.eks. at e-handle, indlejre intelligens i produktet eller lignende. Men det er svært at generalisere om, hvad der giver bedst værdi for den enkelte virksomhed.

Del

Journalist

Sisse Katrine Andreasen

Andre artikler