Weekly News

Elektrikeren i Industri 4.0

Den moderne elektriker kan meget mere end udskifte stikkontakter. Faktisk er den uddannede elektriker en central skikkelse i Industri 4.0, hvor robotter og selvlærende automatiske systemer skaber en effektiv industri.

– Teknologien har altid forandret sig, lige nu går det bare stærkere. Automatisering i industrien gør, at vi i Danmark bedre kan konkurrere, fordi vi ikke skal konkurrere på løn, men på kompetencer, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen fra Dansk El-forbund.

Han finder det vigtigt, at vi som samfund fortsat gør meget for at uddanne flere elektrikere.

– Den nye elektrikeruddannelse, som nu også har et stærkt industrielt fokus, er vigtig. Efter at industrivirksomheder er begyndt at tage lærlinge ser vi en markant stigning i antallet af lærepladser, forklarer Jørgen Juul Rasmussen.

Hvor der i 2017 blev etableret i alt 1535 lærepladser til elektrikere, er tallet i august 2018 allerede oppe på 1664.

– Og især muligheden for at ufaglærte kan opkvalificeres som voksenlærlinge bør sætte ekstra skub i denne udvikling slutter Jørgen Juul Rasmussen. 

Del

Journalist

Hans Stokholm Kjer

Andre artikler