Weekly News

Flere ledere søger sparring i netværk

Inspiration og sparring på konkrete problemstillinger er noget af det flere og flere, virksomhedsledere søger, når de melder sig ind i et ledernetværk.

Antallet af ledernetværksgrupper er vokset kraftigt gennem de seneste år. Men om udviklingen skyldes, at rollen som leder er blevet mere kompleks, mere ensom eller om lederne bare er blevet bedre til at søge input udefra, står endnu hen i det uvisse.

Men spørger man Tue Mørck, der er adm. direktør i IHFood A/S, har der altid været rigtig gode argumenter for at indgå i et netværk af ligesindede. Selv har han gennem halvdelen af sin 20 år lange lederkarriere deltaget flittigt i diverse grupper.

– For mit eget vedkommende, synes jeg, det er utroligt frugtbart, at der bliver rusket lidt op i én engang imellem. Når man er leder, er der jo ikke altid så mange internt, der sparker til én, men det kan man så opnå i en netværksgruppe, smiler Tue Mørck.

Udover inspiration og kærlige spark, har Tue Mørck også kunnet sparre med netværket om helt konkrete dilemmaer, der relaterer sig til den 19 mand store virksomhed, han leder.

Virksomheden lever p.t. af at sælge softwarelicenser til fødevare­industrien, men har gode muligheder for også at bevæge sig ind på andre områder.

– Den mulighed har selvfølgelig givet anledning til nogle strategiske overvejelser i forhold til vores nuværende forretningsmodel, og det har jeg haft stor gavn af at dele med mit netværk, siger Tue Mørck og fortsætter:

– Fra netværkets side blev der bl.a. peget på, at vi i vores nuværende situation ikke har ret meget greb om slutbrugeren, hvilket er en helt korrekt observation. Det blev også pointeret, at vores udstyr genererer en masse data, som potentielt kan have stor værdi for slutbrugerne. Det er rigtig gode og konstruktive input, men alene det at formulere problemstillingen over for nogle udenforstående bringer dig også videre i processen.

Tue Mørck fortæller, at møderne typisk foregår ved, at man besøger hinandens virksomheder, hvor værten viser rundt. Derefter bliver en bestemt problemstilling hos værtsvirksomheden eksempelvis diskuteret, ligesom de øvrige deltagere har mulighed for at byde ind med emner. Det hele arrangeres og faciliteres af en proceskonsulent, der også står for afholdelse af seminarer og andre arrangementer.

For Tue Mørck har de mange arrangementer været en god måde at lære de øvrige deltagere at kende på. Og det med kendskabet har været helt afgørende, siger han.

– Det har været vigtigt for mig at komme så tæt på de andre, at der opstod et tillidsforhold. Det er der, man begynder at tale om det, der virkelig betyder noget, og som måske kan være en smule ømtåleligt.

Af samme grund har det også været vigtigt for ham, at de netværk, han deltager i, ikke er for store.

– I min gruppe er vi 15 personer, og da nogle af os har en del rejsedage, er fremmødet ofte nede på otte-ti stykker. Det er et meget passende niveau, som gør, at man hurtigt lærer hinanden at kende, og samtidigt kan komme i dybden med selv ret komplekse problemstillinger. 

Fakta

IHFood er specialiseret inden for organisk inspektion til fødevareindustrien og fremstiller software til bl.a. styring af robotter og visuelle systemer til kvalitetskontrol.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler