Weekly News

Fokus på sikkerhed 365 dage om året

Sikkerheden ude på boreplatforme har gennem tiderne været til debat, men sikkerhedsniveauet er højt, mener Arbejdstilsynet.

I april 2010 skete en af de værste ulykker på en olieplatform i Den Mexicanske Golf, som verden endnu havde set. Dengang eksploderede og sank olieboreplatformen Deep Water Horizon. 800 ton råolie løb ud i havet, og 11 oliearbejdere omkom.

Det var en tragedie, som ikke måtte ske igen, og fra EU’s side skærpede man derfor sikkerheden med et direktiv, der når sin sidste fase i sommeren 2018.

Men der er sket meget siden den fatale dag i Mellemamerika. Off­shorebranchen er generelt meget opmærksom på, at sikkerhed er med øverst på dagsordenen.

Det bekræfter man hos Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med de sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter på de danske offshoreanlæg i Nordsøen.

Anne Skov Strüver er kontorchef for Offshore Olie & Gas i Arbejdstilsynet, og hun konstaterer, at branchen har stort fokus på sikkerhed og sundhed:

– Vi oplever generelt åbenhed og dialog om arbejdsmiljøudfordringer og et fortsat fokus på, at et lavt antal arbejdsulykker i forhold til andre brancher aldrig må blive en sovepude. Det underbygges af et fortsat meget lavt antal arbejdsulykker i både 2015 og 2016, siger hun og pointerer, at én ulykke dog altid er én for meget.

Arbejdstilsynet kan også konstatere, at andre brancher er begyndt at se i retning af offshorebranchen, når man skal etablere en professionel sikkerhedskultur, hvor man lærer af fejl, nærved-hændelser og arbejdsulykker:

– Der er god inspiration og læring at hente i offshore olie- og gasområdet, hvor man i dag udarbejder ledelsessystemer for sikkerhed og sundhed. Eksempelvis udarbejdes en sikkerheds- og sundhedsredegørelse, som er helt central, fordi disse risici og risici for større miljøhændelser skal identificeres, før der sættes nye anlæg i drift, eller når der skal ske ændringer af anlæggene eller af arbejdsgangene. Det handler om, at virksomhederne skal vælge sikkerhed og sundhed til som et aktiv ude på arbejdspladsen for både virksomhed og medarbejdere. Den indsats er ikke noget, man kun arbejder aktivt med et par gange om året, forklarer Anne Skov Strüver.

Det kræver derimod ikke megen fantasi at forestille sig, at sikkerhed på arbejdspladser til havs er en serie af komplekse forhold, der skal gå op i en højere enhed. Men når det er lykkedes så godt, er det takket være en velfungerende ledelse og en veluddannet gruppe medarbejdere:

– At etablere og fastholde et højt niveau for sikkerhed og sundhed på et olie-gas-producerende anlæg eller i forbindelse med boring af en brønd 250 km ude i Nordsøen kræver forpligtelse hos de ansvarlige. Det kræver forpligtelse fra topledelse og ned til den enkelte medarbejder på tværs i virksomheden og i branchen. At udføre komplekse og store operationer på et meget begrænset areal med store logistiske udfordringer, også med hensyn til leverancer og forsyninger offshore mv., kræver simpelthen et omfattende og velsmurt ledelsessystem. Det kræver medarbejdere, som er veluddannede og erfarne, ikke kun inden for de enkelte fagdiscipliner, men også inden for sikkerhed og sundhed.

På trods af kompleksiteterne er der ingen nemme genveje eller kompromiser med hensyn til sikkerhed og sundhed på søen. For, som Anne Skov Strüver siger, så kræver det fokus på planlægning og styring af de enkelte aktiviteter, der skal udføres – ikke mindst grundige risiko­vurderinger:

– Vores generelle billede er, at sikkerhed og sundhed er en fuldt integreret del af arbejdslivet i branchen, og at alle medarbejdere har både ret og pligt til at gribe ind, hvis de observerer noget, de synes er sikkerhedsmæssigt tvivlsomt. 

Fakta

Offshore-sikkerhed og sundhed kræver:

• åben dialog i branchen og mellem branchen, arbejdsgivere, arbejdstagere og myndigheder

• at arbejdet med sikkerhed og sundhed er en integreret og essentiel del i virksomhederne

• at der etableres en sikkerhedskultur i branchen og i den enkelte virksomhed

• at der arbejdes kontinuerligt med at fastholde og udvikle kulturen hos alle medarbejdere

Kilde: Arbejdstilsynet

Del

Journalist

Jørn Sørensen

Andre artikler