Weekly News

Forskning og forebyggelse

Børnelungefondens samarbejde med Team Rynkeby Fonden om Team Rynkeby Skoleløbet bidrager til forskning og forebyggelse af lungesygdomme hos børn.

Børnelungeområdet har længe været underprioriteret i det danske sundhedsvæsen.

Fredag den 23. marts deltog over 100.000 børn fra 340 skoler i Team Rynkeby Skoleløbet, der indsamler penge til Børnelungefonden. Løbet har været afholdt fire gange og har de seneste to år haft til formål at støtte Børnelungefondens uddeling af midler til forskning i kritiske lungesygdomme hos børn. Det fortæller formand for Børnelungefonden, Søren Houman.

– Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn. Vores samarbejde med Team Rynkeby Fonden tog for alvor sin begyndelse i 2017, hvor indsamlingen fra Team Rynkeby Skoleløbet blev overrakt til Børnelungefonden. Denne donation gjorde det derfor muligt for os for første gang at uddele et stort millionbeløb til forskning i kritiske lungesygdomme hos børn, siger han.

Skoleløbet havde i 2017 deltagelse af 115.000 skoleelever, som i alt indsamlede 10,4 mio. kr.

– Vi ved, at over 100.000 børn i år løb i skoleløbet og dermed til fordel for Børnelungefonden. Hvor mange midler det giver til henholdsvis forskning i lungesygdomme hos børn, aktiviteter for lungesyge børn og deres familier samt til oplysningsarbejdet om luft, lunger og sundhed venter vi spændt på. Det endelige tal får vi at vide, når Team Rynkeby Fonden offentliggør årets indsamling den 3. maj, fortæller Søren Houman.

For Børnelungefonden er samarbejdet med Team Rynkeby Fonden om skoleløbet af afgørende betydning for fondens arbejde. Dels bidrager de indsamlede midler direkte til forskningen og forebyggelsen på området. Dels er skoleløbet med til at øge opmærksomheden om lungesygdomme hos børn.

– Vi sætter umådelig stor pris på samarbejdet, som giver værdi på især to klare områder. For det første vil den betydelige donation fra skoleløbet gøre en mærkbar forskel for forskningen, de aflastende aktiviteter samt det nødvendige oplysningsarbejde, siger Søren Houman.

– For det andet skaber samarbejdet opmærksomhed om børns lungelidelser. Skoleløbet kan næsten ikke undgå at gøre lærere, pædagoger og forældre opmærksomme på at kigge efter, om nogle af de deltagende skolebørn – og skolernes børn og unge i det hele taget – rent faktisk burde rådes til et lægebesøg, uddyber han.

Baggrunden er, at mange af de børn og unge, som i dag lider af astma, ikke bliver opdaget, før de har levet med sygdommen i en række år, tilføjer Søren Houman.

– Ca. ti procent af alle danske børn har astma, hvilket i gennemsnit betyder to til tre børn i hver klasse. Men mange ved ikke, at de er syge. Derfor får de ikke den behandling, som vil kunne lette deres hverdag betydeligt, siger han.

Til Team Rynkeby Skoleløbet udarbejdede Børnelungefonden derfor i 2017 i samarbejde med Lungeforeningen et helt nyt undervisningsmateriale, som både ruster fagligt personale på skolerne til at få øje på de typiske tegn på børneastma og lærer eleverne om luft, lunger og sundhed.

– Dermed øges muligheden for, at børn med lungesymptomer som eksempelvis astma kan opdages og komme i behandling, siger Søren Houman.

– Børnelungeområdet har længe været underprioriteret i det danske sundhedsvæsen, så Team Rynkeby Skoleløbets støtte til området er uvurderlig. Der er stort behov for forskning på dette område, som kan gøre en forskel for lungesyge børn og deres familier, afslutter han. 

Fakta

I Danmark findes både store og små fonde, der støtter forskning og behandling af syge børn, bl.a. Børnecancerfonden, der arbejder for at helbrede kræftramte børn, og Dagmar Marshalls Fond, der virker til fremme af medicinsk forskning i Danmark, især inden for børnesygdomme, kræft og spastiske sygdomme. Børnelungefonden er den eneste fond, som støtter forskning i kritiske lungesygdomme hos børn.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler