Weekly News

Fremskridt i diabetesbehandlingen

Udviklingen inden for behandling af diabetes er yderst positiv, fortæller professor og overlæge Sten Madsbad.

Det er meget svært at tabe 25 kg. Det er det, der er hele problemet.

To nye lægemidler har i de seneste år vist sig så effektive, at de har medført ændringer i retningslinjerne for behandling af sygdommen i hele verden, også i Danmark. Det drejer sig om empagliflozin, en SGLT 2-hæmmer, og liraglutid, en langtidsvirkende receptoragonist, som nu anbefales til alle diabetespatienter med hjertekarsygdomme. Det er en meget positiv udvikling, fastslår Sten Madsbad, professor og overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital.

– Empagliflozin, der markedsføres under navnet Jardiance, og liraglutid, der markedsføres under navnet Victoza, er vældig gode til at behandle blodsukkeret. De giver vægttab, og de reducerer både død af hjertekarsygdomme og den totale dødelighed, siger han med reference til en række studier, som er gennemført i de seneste år.

– Det er meget positivt og har medført, at der er kommet nye kliniske retningslinjer rundt omkring i verden, også i Danmark, hvor man til patienter med hjertekarsygdomme anbefaler, at man skal bruge enten empagliflozin eller liraglutid. Man skal stadigvæk starte behandlingen med metformin, men når man har brug for et ekstra stof, så anbefales det nu i hele verden til patienter med hjertekarsygdomme, at man benytter et af de to, uddyber Sten Madsbad.

For diabetespatienterne medfører anvendelsen af empagliflozin og liraglutid en reduktion i risikoen for at dø af hjertekarsygdomme samt sjældnere og senere behandling med insulin.

– Det vil have to effekter for diabetespatienterne i Danmark. For det første vil risikoen for at dø af hjertekarsygdomme kunne reduceres. For det andet vil færre patienter behøve insulinbehandling. Det sidste skyldes de nye lægemidlers effektivitet i behandlingen af blodsukkeret, som betyder, at insulinbehandling først bliver aktuel meget senere i forløbet, forklarer Sten Madsbad.

Det er godt nyt for de danske diabetespatienter og meget peger på, at den positive udvikling kommer til at fortsætte. Allerede i løbet af sommeren kommer et nyt lægemiddel på markedet i Danmark, som vil gøre behandlingen endnu bedre.

– I den nærmeste fremtid vil der ske det, at semaglutid, der markedsføres under navnet Ozempic, vil komme på markedet i Danmark. Det vil formentlig ske i juli eller august. Ozempic markedsføres allerede i USA og er godkendt i Europa, fortæller Sten Madsbad.

– Semaglutid, eller Ozempic, skal kun tages en gang om ugen som injektion, og det er bedre til at reducere blodsukker og til at fremkalde vægttab end alle andre lægemidler, vi har. Det er en klar forbedring af behandlingen, og derfor vil det formentlig få en stor markedsandel, om end det selvfølgelig afhænger af prisen. Semaglutid er desuden ved at blive udviklet som tablet i øjeblikket, og resultaterne ligner dem, man får ved injektion, forklarer Sten Madsbad.

På længere sigt vil der komme fokus på behandling af type 2-diabetes gennem store vægttab. Der arbejdes allerede nu på udvikling af lægemidler, der kan eftergøre effekterne af fedmekirurgi, og forventningerne til den vægttabsfokuserede behandling er store.

– Flere af de store medicinalvirksomheder har lægemidler på vej, der mere eller mindre kan eftergøre det, man har oplevet med fedmekirurgi, hvor man opnår vægttab på 40 kg i gennemsnit. Det vil blive et meget stort fokusområde de næste tre til fem år, siger Sten Madsbad.

– Når man bliver fedmeopereret, sker der en markant ændring i frisætningen af de hormoner i tarmkanalen, der regulerer vores appetit. Man føler sig mindre sulten, og derfor spiser man mindre, og derfor taber man sig. Det prøver man nu at eftergøre ved at lave molekyler med en lignende effekt, uddyber Sten Madsbad, som ser et stort potentiale i de nye vægtreducerende lægemidler.

– Hvis du kan få type 2-diabetes­patienter til at tabe 30-40 kg, kan du stort set udrydde sygdommen. Hvis folk taber 30-40 kg, forsvinder diabetesen hos de fleste, medmindre de har haft den i 15-20 år. Hvis du har haft diabetes i under ti år, og du kun får et eller to lægemidler for at regulere blodsukkeret, og du taber 20-30 kg, vil din diabetes forsvinde i mellem 80 og 100 procent af tilfældene, siger Sten Madsbad og understreger, at det selvfølgelig også gælder, hvis patienterne opnår et vægttab i samme størrelsesorden uden brug af medicin.

– Sagen er bare, at det er meget svært at tabe 25 kg. Det er det, der er hele problemet, afslutter Sten Madsbad. 

Fakta

Der er i de sidste fire-fem år blevet gennemført og publiceret adskillige kardiovaskulære endepunktsstudier, herunder LEADER-studiet og SUSTAIN-6-studiet, som demonstrerer effekterne af liraglutid og semaglutid.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler