Weekly News

Fremtidens byudvikling

Den bæredygtige omstilling skal accelereres nu, og frivillighed samt højere produktivitet kan sætte det i gang.

Øvelse gør som bekendt mester, og en struktureret byggeproces som gentages igen og igen fordrer alt andet lige bedre produktivitet.

Efterspørgslen på produkter, som er værdiskabende ved at begrænse skader på miljøet samt tilgodeser sociale behov som sundhed, bliver forudsætningen for kommerciel forretning for organisationer, og skaber på samme tid overordnet værdi for samfundet i fremtiden. Denne vurdering stammer bl.a. fra Harvard Professor Michael E. Porter (Harvard Business Review i 2011). Det medfører, at et ansvar, der historisk set har været varetaget af det politiske niveau bliver overdraget til erhvervslivet, og nødvendiggør en tydelig incitamentsstruktur således, at virksomhederne udfører en transformativforskel på samfundets klimaudfordringer, og ikke bare afventer lovgivningen.

En sektor, hvor det i høj grad er nødvendigt at komme i gang med transformativ adfærd er byggesektoren. En rapport fra 2016 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viste, at 40 procent af materiale- og energiforbruget i Europa kan relateres til bygninger, og bygninger i Danmark er ansvarlige for 30 procent af vores samlede affaldsmængde.

Dette enorme ressource-træk har haft den konsekvens, at lovgivninger i Europa går i retning af at stille krav til sporbarhed, genanvendelse og dokumentation. Det er positivt, men paradokset består i, at lovgivningen ikke kan implementeres hurtigt nok til at indfri klimamålene i 2030. Derfor kan initiativer som mærkningsordninger og bæredygtighedscertificering være en nøgle til, at byggesektoren kan accelerere den bæredygtige omstilling.

Green Building Council Denmark, som står bag DGNB bæredygtighedscertificeringen og giver et byggeri point inden for miljø, økonomi og sociale kvaliteter, har i april 2018 offentliggjort en analyse. Den påviser at ud af DGNB-skalaens 100 mulige point vil et byggeri, der udelukkende overholder minimumskravene i Bygningsreglementet18, opnå 16-17 point, og der kræves minimum 50 point for en bygning at blive DGNB-certificeret. Derfor er bæredygtighedspotentialet ved at bygge mere ambitiøst end BR18 omfattende. At bygge mere ambitiøst end BR18 i forhold til bæredygtighed kræver innovation og tværfaglig vidensdeling. Forudsætningen for dette er en fælles holistisk definition af bæredygtighed, som taler ind i forretningsmodeller på tværs af værdikæden i byggeriet. Erfaringerne med at anvende DGNB som byggeprocesværktøj er, at det har den effekt, at beslutningerne bliver truffet rettidigt, hvilket senere medfører færre fejl og mangler. Øvelse gør som bekendt mester, og en struktureret byggeproces som gentages igen og igen fordrer alt andet lige bedre produktivitet. Dokumentationen i en bæredygtighedscertificering er med til at sikre, at dette ikke sker på bekostning af miljøet. Derved kan vi sammen hæve overliggeren i byggeriet med et fælles målbart sprog for bæredygtighed og en struktureret byggeproces, som tilsammen skaber samfundsværdi. 

Del

Journalist

Mette Qvist, direktør i Green Building Council

Andre artikler