Weekly News

Fremtidens trivelige arbejdsplads

Den stigende arbejdslivstid skaber behov for at sikre gode vilkår og muligheder for at have et langt og givende arbejdsliv, som ikke belaster krop og psyke unødigt.

Vækst skaber gode muligheder for at generere menneskeligt, såvel som økonomisk overskud, på virksomhederne.


Vækst skaber gode muligheder for at generere menneskeligt, såvel som økonomisk overskud, på virksomhederne. Derfor er der mange virksomheder, som investerer i at skabe bedre trivsel og større sundhed til deres ansatte. Det giver god mening. Erfaringer og forskningsbaseret viden viser, at virksomheder, der arbejder på at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – forankret hos topledelsen – kan give mere end to kr. retur pr. investeret kr.

Desværre er der mange, som ikke hver dag går på arbejde og yder sit bedste på grund af smerter i kroppen, stress eller dårlig søvnkvalitet. APV’er rummer sjældent indsigt i hvor mange det er på den enkelte virksomhed. Afhængig af branche og jobfunktioner viser erfaringer, at det kan være helt op til 30 procent af medarbejderne! Derfor skal der være fokus på, at initiativer opleves relevante og nærværende for de, som ikke har overskud til at engagere sig i deres egen sundhed. Det er afgørende, at manglende sundhed ikke bliver gjort til den enkeltes problem. Virksomhedens sundheds- og trivselsstrategi bør rumme tiltag, der også handler om at træne lederne i udfordringerne, og ikke mindst, at arbejdspladsens indretning, anvendelsen af hjælpemidler og organisationens samlede kultur understøtter det gode arbejdsliv.

Mange virksomheder oplever allerede nu udfordringer i forhold til både rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, som skal holde mange år på jobmarkedet. Derfor er det afgørende, at lederne er dygtige, ikke blot til at uddelegere opgaver, men også til at tage ansvar og deltage i trivsels- og sundhedsinitiativer. De skal også turde tage den svære samtale f.eks. med en medarbejder med spilmisbrug, eller som er så svært overvægtig, at vedkommende ikke længere kan passe sit job. Det kan være svært – særligt med distanceledelse, som bliver mere almindeligt i vores globale arbejdsliv.

Betydningsfulde ændringer i vores livsfaser får større og større betydning for karriereudvikling f.eks. flere mænd på længere barsel, eller et stigende behov for større fleksibilitet som følge af skift i livssituation f.eks. i overgangen fra studerende til fuldtidsansat, eller hvis man har et sygt familiemedlem. Og det presser virksomhederne til at gå nye veje.

At få gevinster gennem sundheds- og trivselstiltag på virksomheden er en kompleks opgave, som kræver et stort engagement og vilje på tværs af organisationen. For at få helt styr på investeringerne er det en god idé at udarbejde en årsplan, og systematisk følge op på hvilken effekt, initiativerne har i forskellige medarbejdergrupper, hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt hos lederne. 

Del

Journalist

Regitze Siggaard, Head of Health Strategy, Ørsted

Andre artikler