Weekly News

Glostrup styrker bymidten

Glostrup skal være mere urban. Letbanen vil i 2024 styrke forbindelserne til Glostrup. Bymidten vil da være endnu stærkere med væsentligt flere borgere og virksomheder.

Den kommende letbane sætter fart på byens vækst.

Glostrup er kendt som bankbyen ude vestpå, og 2600 Glostrup har i årevis været en stærk erhvervsadresse. Alle (motor)veje fører til Glostrup, og området ligger transportmæssigt midt i Hovedstadsområdet. Sammen med byens lange historie er dette et godt udgangspunkt for udviklingen af byen.

– Den kommende letbane sætter fart på byens vækst. Udbygningspotentialet er ganske enkelt større, når de trafikale forhold er på plads. Stationen bliver omdrejningspunktet for et mere urbant Glostrup. Vi arbejder for, at der bygges på tværs af jernbanen, så der udvikles et meget stærkere bycentrum, forklarer Rasmus Hansen, der er arkitekt hos Glostrup Kommune.

I Glostrup er selve det at få skabt bedre sammenhæng i byen udpeget som et primært indsatsområde. Kommunalbestyrelsen har netop fastlagt en samlet strategi, der sikrer grundlaget for en dynamisk og afbalanceret by.

Hele Bymidten har et stort udviklingspotentiale. F.eks. ligger der en del transport- og trælastvirksomheder relativt tæt på stationen, og den type virksomheder rykker typisk længere mod vest – tættere på motorvejene. Ved at udnytte dette strategisk, kan bymidten i Glostrup styrkes og udbygges. I bymidten kunne der i stedet blive plads til flere spændende butikker, hyggelige caféer og gode restauranter til både nuværende og kommende borgere i kommunen.

– Vi arbejder for at fremme udviklingen. Derfor vil vi byde ind med masser af konkrete projekter for at tiltrække virksomheder og borgere, fortæller Rasmus Hansen.

Mod grænsen til Brøndby Kommune er der allerede nu ca. 800 nye boliger på vej – og plads til mange flere. Boligprojekterne buldrer allerede derudad, og nu arbejder kommunen med at fastholde gode rammebetingelser for erhvervslivet.

– Vi håber på, at en letbane bringer endnu flere arbejdspladser til byen. Når stationen samtidig udbygges med et regionaltogsstop, styrkes pendling til og fra området. Vi har tidligere haft direkte togforbindelse til lufthavnen og det skaber vækst, siger Rasmus Hansen.

Ét af de letbaneprojekter i udlandet, som Glostrup ofte har kigget mod, er etableringen af letbanen i Bergen – en by på størrelse med Odense. Letbanen i Bergen binder bl.a. byens universitet og studieboliger i udkanten af byen sammen med det store indkøbscenter Lagunen og skaber sammenhæng i byen. Byggeriet af anden etape blev færdig før tid, og blev 300 mio. billigere end planlagt. Hos naboerne i Sverige satser de også på letbaner i stedet for busser. I både Helsingborg, Lund og Malmø er der gang i planerne. Universitetsbyen Lund er længst fremme og er begyndt på den mindre letbane på 5,5 km, der efter planen skal være klar til åbning i 2019. 

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler