Weekly News

Gør en god virksomhedshandel

Der bliver købt og solgt små og mellemstore virksomheder i et tempo, der ikke er set højere siden rekordåret 2007. Desværre kommer mange ejerledere for sent i gang med planlægningen af salget, og det kan ødelægge en god handel.

Ifølge advokat Otto Spliid fra Focus Advokater, der har gennemført mange virksomhedshandler, skyldes det store antal handler, at mindre virksomheder bliver udfordret på kravene til produktivitet, professionel ledelse, IT-løsninger og evnen til at tiltrække dygtige medarbejdere. Derfor indser flere virksomhedsejere, at det er nødvendigt at etablere større enheder, f.eks. gennem opkøb, fusion eller salg til konkurrenten.

Det tager tid at gennemføre en succesrig virksomhedshandel, og mange virksomheder er for dårligt forberedt, når muligheden for salg byder sig. Ofte kommer de for sent i gang og har ikke gjort de nødvendige forberedelser, der skal til for at gøre en god handel. Otto Spliids bedste råd til virksomhedsejerne er derfor, at de i god tid inden ejerskiftet får lagt en strategi og udarbejdet en handlingsplan for den udvikling, som virksomheden skal gennemgå frem mod et salg. Som noget af det vigtigste skal virksomhedens værdier dokumenteres med nøgletal og økonomiske rapporter. Det er også vigtigt med en velfungerende organisation, der kan fungere selvstændigt uden virksomhedsejeren.

I alle handler foretager køber en undersøgelse af den virksomhed, der skal købes (due diligence). Det anbefales derfor at inddrage en uvildig rådgiver, så due diligence falder positivt ud.

– Salgs- og købsprocesserne er ofte meget intensive forløb, der er ikke tid til at få ”ryddet op”, når processen først kører, slutter Otto Spliid.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler