Weekly News

Grib mulighederne

Når jeg i fremtiden fylder vaskemaskinen med tøj og sætter den i gang, så ejer jeg måske ikke selv maskinen, og jeg betaler ikke for vand eller el. Jeg betaler kun pr. vask. Det er faktisk som på et vaskeri, men hjemme hos mig selv, med al den bekvemmelighed jeg er vant til.

Vi skal være meget bedre til at genbruge og genanvende plastaffald frem for at brænde det af.

Foto: Steen Brogaard

Muligvis et tænkt eksempel for mange, men det illustrerer en af de veje, vi skal gå, hvis vi skal gribe mulighederne i den cirkulære økonomi. Hvis en virksomhed i stedet for at sælge en vaskemaskine sælger serviceydelsen – en vask – så flytter vi rundt på incitamenter, som gavner både virksomhed, forbruger og miljø. Virksomheden kan skabe mere værdi ud af samme materialer ved at designe vaskemaskinen, så den nemt kan repareres, opdateres og dermed bruges igen og igen. Ved at tage produkter retur kan virksomheden sende den samme vaskemaskine videre til næste kunde og tjene penge på den flere gange. Forbrugeren får billig vask, da han kun betaler for reel vaskemængde, og han vil få lavere priser, når maskinen holder længere og bruger mindre vand og energi. Det nyder miljøet samtidig godt af, også fordi materialerne bliver brugt igen og igen.

Vi skal vænne os til sådan en verden. En af vejene vi skal gå er fra en forbrugskultur, hvor vi køber produkter, bruger dem og smider dem ud, til en serviceindustri, hvor vi køber ydelsen, så selve produktet kan få nyt liv, når vi selv er færdige med det. Og vi kan gøre meget andet, for at få mere værdi ud af råvarerne. Dét er også formålet med de anbefalinger, som det Nationale Bioøkonomipanel netop har afleveret til regeringen. Kan vi bioraffinere græs til højværdiprodukter som proteinkoncentrat, biogas og kvægfoder samtidig med, at næringsstoffer, der bliver til overs, bruges til gødning, så får vi mere værdi ud af samme råvare.

Et materiale, som rummer et stort miljømæssigt potentiale er plast. Vi skal være meget bedre til at genbruge og genanvende plastaffald frem for at brænde det af, og vi skal undgå, at plast ender i naturen. Begge dele sætter regeringen fokus på i et kommende udspil til en national plasthandlingsplan.

Og det betaler sig at tænke cirkulært. Ellen MacArthur Foundation har opgjort, at Danmark kan øge sit BNP med 45 mia. kr. årligt i 2035 og skabe 13.000 nye arbejdspladser, hvis vi formår at udnytte cirkulære forretningsmuligheder.

De muligheder griber mange danske virksomheder allerede dygtigt. Det er jeg stolt af, for jeg ved, at det kræver mod og risikovillighed at omstille sin forretningsmodel. Men det er nødvendigt at handle cirkulært, for verden omkring os venter ikke. EU vedtog i maj nye affaldsdirektiver, der bl.a. indebærer, at vi senest i 2035 skal genanvende 65 procent af affaldet fra husholdninger og servicesektor. Efter sommerferien fremlægger jeg en strategi for cirkulær økonomi, for det er vejen til langsigtet vækst, og jeg håber, at vores virksomheder vil fortsætte den kurs, der er sat, så vi sammen kan skabe en renere og rigere fremtid for Danmark. 

Del

Journalist

Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister

Andre artikler