Weekly News

Hygiejne i produktionen nytænkes

Høj hygiejne er afgørende for fødevareindustrien. Et netop afsluttet projekt på Teknologisk Institut har nytænkt produktionshygiejne.

Du skal gøre rent efter behov. Hvor er de kritiske punkter i din produktionslinje?

Der stilles høje krav til hygiejne i fødevareindustrien. Hver dag lukkes produktioner ned, der skylles af, sæbes ind, skylles af igen, desinficeres, og til sidst skylles der igen med rent vand. Derefter efterlades rummet til tørring og afkøling indtil næste morgen, hvor alting bliver kontrolleret, inden produktionen går i gang igen.

Det er i store træk fremgangsmåden på mange produktionssteder. Og det er der gode grunde til. Ingen har råd til at slække på niveauet. Bakterier skal fjernes, så fødevarerne har en høj kvalitet og holdbarhed og ikke gør forbrugerne syge.

Men er det den ideelle måde at gøre rent på? Det har et netop afsluttet projekt på Danish Meat Research Institute (DMRI) på Teknologisk Institut undersøgt. Her har man arbejdet med at nytænke og effektivisere den daglige traditionelle rengøring på slagterier og kødforædlingsvirksomheder, så man både opnår økonomiske besparelser til gavn for konkurrenceevnen og reducerer forbruget af vand, energi og kemikalier.

– Når vi kigger på at effektivisere rengøringsprocesserne, så er det klart, at udgangspunktet er, at vi skal beskytte forbrugeren. Også i forhold til råvarer, der senere skal varmebehandles. Der må ikke komme noget med, der kan krydskontaminere andre madvarer. Vi må ikke forringe fødevaresikkerheden på nogen måde, fortæller Anette Granly Koch, som har været projektleder på projektet ”Renpåny”.

Løsningen er ifølge projektlederen at lave risikobaseret rengøring. Det er ikke nødvendigt at gøre et iskoldt pakkecenter rent lige så ofte som en slagtehal, hvor man arbejder med opskårne grisekroppe, der er 30-37 grader varme. Den indstilling skal man overføre til detaljen. En effektiv rengøring skal være opmærksom på, hvor problemerne opstår på produktionslinjen. Hvor sætter snavset sig og ikke mindst: Hvor koldt er der?

– Man skal være spids på, hvor man har sine risikosteder, siger Anette Granly Koch og beretter om et forsøg med kogte produkter, hvor man analyserede sig frem til, at ét enkelt element i produktionskæden skulle gøres rent ofte – resten kunne ordnes sjældnere. Det betød, at produktionsstedet kunne holde åbent mange flere timer hver eneste dag og dermed øge sin produktion betragteligt.

– Men vi mangler stadig den der dims, siger Anette Granly Koch.

– Vi mangler den der geniale ting, der kan rengøre enkelte del­elementer, uden at hele produktionen skal stoppe. Den må nogen meget gerne opfinde. En klud er bare ikke effektiv nok. 

Fakta

Teknologisk Institut har med projektet ”Renpåy” siden 2014 arbejdet for en nytænkning af rengøring i fødevareindustrien. Den daglige rengøring er en økonomisk omkostning i millionklassen, og den påvirker miljøet. Der er potentielt store besparelser at hente ved at effektivisere rengøringen.

Del

Journalist

Aksel B. Jensen & Caspar Haarløv

Andre artikler