Weekly News

Innovation gennem interaktion

Tilfældige møder og faciliterede netværk skal tilsammen skabe vækst og ny viden i ”innovationsmiljøet” BLOXHUB.

Det er håndholdt matchmaking, og det er essensen af, hvad BLOXHUB går ud på.

Tanken med foreningen og innovationsmiljøet BLOXHUB er, at meget forskellige virksomheder, der i større eller mindre grad beskæftiger sig med urbanisering, ved interaktion inden for samme fysiske ramme, vil være i stand til at lære af hinanden, udvikle tanker sammen og ende med et bedre produkt.

– Vi har plads til både offentlige institutioner og private virksomheder. Man kan sige, at de fordeler sig i koncentriske cirkler, hvor vi i den inderste har primære aktører som arkitekter, ingeniører og entreprenører, en cirkel omkring dem af sekundære aktører som designorganisationer og teknologivirksomheder og endelig en ydre ring, som typisk vil være virksomheder, som kun har en delvis overlapning med området, siger direktør Torben Klitgaard, BLOXHUB.

Og der er plads til det, når den nye Blox-bygning slår dørene op til maj:

– BLOXHUB bliver et stort sted; 10.000 m2 – mellem 500 og 550 arbejdspladser. Det bliver et tværfagligt miljø, hvor der kan opstå kreative meteorsammenstød mellem virksomhederne, forklarer Torben Klitgaard og fortsætter:

– Nogle møder vil opstå tilfældigt over møder ved vandkøleren eller kopimaskinen, andre faciliterer vi. Udgangspunktet er i alle tilfælde, at deltagerne har det rette mindset, nemlig at det ikke handler om, hvad de kan få ud af det, men om, hvad de kan bidrage med … fordi det kommer tifold tilbage.

De faciliterede møder – eller med Torben Klitgaards udtryk ”meteorsammenstød” – vil foregå i flere formater. Der vil være pitch-saloner, hvor der inviteres tre-fire virksomheder til at møde andre virksomheder, der har en udfordring, som de så fremlægger. Der vil være ”Match & Create”-workshops, hvor BLOXHUB sætter nogle teams som i fællesskab arbejder med udvikling, investering, kommunikationsstrategier, internationale lanceringsstrategier og lignende. Disse formater arbejdes der allerede med.

Dertil kommer nye formater, som skal sættes i gang, når BLOXHUB i løbet af året vokser: ”Match & Mentoring”, hvor man finder egnede mentorer og kobler dem sammen med iværksættervirksomheder med behov for en sådan sparring.

– Det er håndholdt matchmaking, og det er essensen af, hvad Bloxhub går ud på. Nogle skal holdes i hånden og guides, mens andre bare skal introduceres for hinanden, siger Torben Klitgaard.

Idéen er at kombinere det bedste ved den specialisering, der finder sted i enkelte afdelinger (eller ”siloer”) og enkelte virksomheder, med synergien i at udveksle erfaringer mellem disse siloer. Det illustreres måske bedst ved initiativet Science Forum, et netværk for ph.d.-studerende med en eller anden tilknytning til byudvikling – uanset om de kommer som ingeniør, arkitekt, designer, antropolog eller andet.

– De ph.d.-studerende er typisk meget snævert fokuserede på det speciale, de arbejder på i de enkelte virksomheder, men her får de et tværfagligt forum, hvor de kan udvikle sig. Forskning foregår i det hele taget i stor stil i siloer – og det er godt. Vi giver bare mulighed for udsyn gennem tværfaglighed. Den videndeling kan de så tage med hjem – ligesom virksomheder, der lægger projekter her, kan tage erfaringerne med hjem, slutter Torben Klitgaard. 

Fakta

BLOXHUB er en non-profit forening stiftet af Real Dania, Københavns Kommune og Industri-, Erhvervs- og Finansministeriet. I dag rummer BLOXHUB en halv snes virksomheder med lidt over 100 medarbejdere, herunder Dansk Design Center, Cph Solutions Lab og det globale C40-netværk. Flere virksomheder kommer til i år.

Del

Journalist

Steen Blendstrup

Andre artikler