Weekly News

IP-strategi

1. Hvorfor er det vigtigt at have en IP-strategi i life science-branchen?

2. Hvilke udfordringer skal man være særligt opmærksom på?

3. Hvordan sikrer man sig, at IP-strategien bliver implementeret i alle aspekter af forretningsgangen?


Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef, Dansk Industri 

1. Udvikling af lægemidler er en meget dyr og langvarig proces med betydelige risici. Det tager typisk 10-12 år og koster 8-10 mia. kr. at udvikle et nyt lægemiddel. En IP-strategi skal sikre, at virksomheden kan finansiere sine udviklingsprojekter. Strategien skal definere, hvordan virksomheden vil beskytte sine immaterielle rettigheder.

2. En IP-strategi skal hænge sammen med virksomhedens øvrige mål – hvad vil man satse på, og hvordan vil man tjene investeringen i patentet hjem. Man skal være beskyttet på sine vigtigste markeder og kunne håndhæve sine rettigheder, særligt hvor der er størst risiko for krænkelse. Virksomheden skal også være bevidst om de signaler, der ligger i beslutninger om at håndhæve en rettighed eller ej.

3. Det er topledelsens ansvar at sikre implementering af IP-strategien, så det afspejles, at strategien er essentiel for virksomhedens udvikling og dermed vækst. Det betyder dog ikke, at IP-strategien spiller en lige central rolle i alle virksomhedens forretningsgange.

Foto: Josefine MadsenMikkel Vittrup, medlem af DA’s life science-udvalg, advokat og partner i Plesner

1. I life science-branchen er en virksomheds værdi ofte tæt knyttet til dens IP-rettigheder (patenter m.v.) og forretningshemmeligheder. Det er derfor vigtigt, at IP-strategien tænkes ind som en del af virksomhedens strategi og understøtter de forretningsmæssige mål. Det er vigtigt at forstå, hvordan IP-rettigheder – både egne og konkurrenters – påvirker virksomhedens forretningsmæssige muligheder.

2. Det er altid vigtigt, at de IP-ansvarlige i virksomheden opnår en god forståelse af virksomhedens teknologi og drift. Det vil ofte være en udfordring, at udviklingen kan gå meget hurtigt, både teknologisk, lovgivningsmæssigt og politisk. Strategien skal løbende tilpasses.

3. Medarbejdere i hele forretningen – fra forskerne i udviklingsafdelingen til medlemmer af bestyrelsen – skal have et klart defineret ansvar for implementeringen af virksomhedens IP-strategi. Medarbejderne skal gerne forstå, hvordan IP-rettigheder skaber værdi for forretningen, f.eks. ved, at man sørger for systematisk at overveje, om nye opfindelser patenteres, hvordan man bedst beskytter sine forretningshemmeligheder, eller hvordan man sikrer dokumentation for ”prior use” (hvad virksomheden hidtil har gjort).

Foto: Søren BrissingPernille Winding Gojkovic, CEO og partner, Høiberg European Patent Attorneys 

1. Det er umuligt at rejse kapital uden at have sikret sine IP-rettigheder. For investorer og virksomheder er patenterne den eneste forsikring på deres investering i produktets ofte lange udviklingsproces. For virksomhederne er det vigtigt at have en klar plan for, hvordan man kan forlænge patent-eksklusiviteten med nye udviklinger og nye produkter.

2. Stadigt flere ser vigtigheden af erfaren og professionel IP-rådgivning, f.eks. eksterne patentrådgivere, som kommer helt ind i maskinrummet, og som er fysisk tilgængelige til at sikre gennemførelsen af patentstrategien og øge opmærksomheden på patenter. En anden tendens er, at det er blevet sværere at få brede patenter, så man i dag patenterer senere og mere snævert.

3. Det er vigtigt, at IP-strategien er forankret og bakkes op af topledelsen. IP-strategien bør håndteres og opdateres på samme måde som resten af forretningsplanen, så der kommer et kritisk blik på IP-strategien, når forretningsplan, projektplan eller mål for virksomheden eller et projekt ændres. For at sikre, at strategien bliver implementeret i hele virksomheden, skal præsentationen tilpasses de enkelte stake-holders foretrukne kommunikationsmåde. 

Foto: PR-foto

Del

Journalist

Tim Panduro

Andre artikler