Weekly News

Jacob Bangsgaard, CEO i ERTICO – ITS Europe SAMFUND

ITS World Congress

Når dette års ITS World Congress løber af stabelen i september, er det med København som vært. Og forventningerne til kongressen er store!

Vi ønsker at sætte fokus på, at teknologien ikke er til udelukkende for teknologiens skyld.

ITS World Congress er ikke alene verdens største kongres for intelligente transportsystemer. I år lægger den tilmed også vejen forbi Bella Center i København. Det sker i dagene fra den 17. til den 21. september, hvor både private virksomheder, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner fra hele verden samles og udveksler viden om nye intelligente løsninger på transportområdet.

Det forventes, at mere end 10.000 besøgende, 4.000 delegerede og over 400 udstillere lægger vejen forbi arrangementet, som København lagde billet ind på allerede tilbage i 2014. Og det var ikke uden grund, fortæller Steffen Rasmussen, centerchef for Trafik og Byliv i Københavns Kommune:

– En kongres som ITS World Congress er et vigtigt udstillingsvindue ikke blot for København, men for hele Danmark. Det er en enestående chance for at vise nye danskudviklede transportløsninger og dermed også vores særlige teknologiske ekspertise og knowhow, ligesom kongressen også vil kunne være med til at tiltrække attraktive grønne og højteknologiske virksomheder til regionen. Og Jacob Bangsgaard, som er CEO i ERTICO – ITS Europe, støtter op:

– København får ved ITS World Congress 2018 mulighed for at vise sine intelligente transportsystemer og grønne trafikløsninger frem. Kongressen er en enestående platform til at præsentere danskproducerede løsninger for hele verdens transportindustri og beslutningstagere. Med temaet ”ITS – Quality of Life” får København en unik mulighed for at vise, hvordan byen skaber mere livskvalitet for borgerne ved hjælp af intelligente trafikløsninger. Jeg er som dansker stolt over, at verdenskongressen afholdes i Danmark for første gang.

Netop intelligente transportsystemer, der er omdrejningspunktet for ITS World Congress, oplever i disse år stor vækst verden over. En udvikling København også har taget stor del i:

– I løbet af de seneste år er der investeret knap en halv mia. kr. i intelligente trafikløsninger. F.eks. trafiksignaler, der ved hjælp af data sikrer busserne fortrinsret ved lyskryds, intelligente gadelys, der ”kommunikerer” med trafiksignalerne og øger gadebelysningen i særligt udsatte kryds ved hjælp af sensorer, samt vores metro, som de færreste nok efterhånden tænker på, er førerløs, men som vi her får mulighed for at vise frem i dagene i september, siger Steffen med stolthed i stemmen.

Derudover vil der være rig mulighed for at se nærmere på nogle af byens øvrige løsninger rundt om i byen – f.eks. Trafiktårnet ved Dybbølsbro, der er udstyret med systemet MobiMaestro, der gør det muligt at overvåge og styre trafikken i hovedstadsområdet og dermed mindske problemerne ved hjælp af lyssignalerne og information til trafikanterne.

Gennem årene har København udviklet sig til en grøn, sund og sikker by, hvor mobilitet er en integreret del af byen. Og at et land som Danmark er foregangsland på området, er der ifølge Steffen ingen tvivl om.

– Vi er utrolig langt fremme på området her i landet og er anerkendt for det – også ude i verden. Og det skal vi udnytte på efterårets kongres.

Temaet for ITS World Congress 2018 er ”Quality of Life” og dermed sættes der fokus på, hvorledes fremtidens intelligente trafikløsninger kan være med til at skabe bedre livskvalitet for os alle. Såvel på lokalt som på globalt plan. Samtidig søger man at give et svar på nogle af de største udfordringer i moderne tid som f.eks. klima, luftkvalitet, trængsel og trafiksikkerhed.

– Vi ønsker også at sætte fokus på, at teknologien ikke er til udelukkende for teknologiens skyld, forklarer Steffen Rasmussen og fortsætter:

– Der er sket et paradigmeskifte over de seneste årtier på dette område. I dag tænker man primært på, hvad der er brug for – frem for at tænke på, hvad man dog kan bruge det, man har fundet frem til på. Man anvender således teknologien til at løse nogle af de behov, der enten allerede er eller opstår på kortere eller længere sigt, når det gælder transport. I Københavns Kommune har vi stort fokus på, at teknologien har et mål: Nemlig at forbedre livskvaliteten for vores borgere, bl.a. ved at skabe et bedre flow og sikre kortere rejsetid. Kort sagt at bruge teknologien intelligent.

ITS World Congress 2018 er således en enestående chance for at sætte København på dagsordenen, og vi forventer os utroligt meget af kongressen, slutter Steffen Rasmussen. Men selvom ITS World Congress hører til blandt den absolutte elite inden for sin art, så er den ikke den eneste kongres, der fokuserer på intelligente transportløsninger. Allerede i maj er London vært for Smart Cities World Conference Expo 2018 og i september er Berlin vært for InnoTrans 2018. 


Steffen Rasmussen, centerchef for Trafik og Byliv i Københavns Kommune


Foto: Ursula Bach 

Fakta

ITS World Congress

Det er den europæiske ITS-organisation ERTICO – ITS Europe, der står bag verdens største internationale kongres for intelligente transportsystemer i samarbejde med Europakommissionen, ITS America, ITS Asia-Pacific og værtsbyen. Kongressen turnerer rundt i verden og afholdes hvert tredje år i Europa. I 2019 rykker kongressen til Singapore, i 2020 til Los Angeles og til Hamborg i 2021.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler