Weekly News

Kommuner giver bedre vilkår for erhvervsliv

En undersøgelse fra Dansk Industri viser en positiv udvikling i de forhold, som erhvervslivet har rundt om i de forskellige kommuner.

Det betyder meget for erhvervsklimaet, at kommune-samarbejdet kører effektivt.

Der er vind i sejlene i det danske erhvervsliv, og det gode samarbejde mellem erhvervslivet og kommunerne har stor betydning for, hvordan det går. Dansk Industri (DI) udfører hvert år en erhvervsklimamåling, og dette års undersøgelse viser en yderst positiv udvikling.

– Vores indtryk er, at samarbejdet mellem virksomhederne og kommunerne er rigtig godt, og det er ikke bare noget, vi selv siger. DI laver hvert år en erhvervsklimamåling, hvor de spørger virksomheder i hele Danmark, hvordan de oplever det lokale erhvervsklima, og der peger virksomhederne på, at det aldrig har været bedre, end det er nu, siger Rune Rathsach Andersen, Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening (KL).

I årets erhvervsklimamåling fra DI bliver Langeland fremhævet som højdespringer på ranglisten over de kommuner, hvor erhvervslivet har det bedst.

– Langeland er i årets undersøgelse den kommune i landet, der har haft den allerstørste fremgang. Selvom det kun er på basis af 17 besvarelser fra de lokale virksomheder, så skal Langeland have ros for det flotte resultat. Det store spring skyldes især en markant fremgang i virksomhedernes overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed samt kommunens information og dialog med det lokale erhvervsliv, fortæller Poul Strandmark, formand for DI Fyn.

I 2015 faldt en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen på plads. Aftalen havde til formål at reducere sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager med en tredjedel, og ifølge en nylig Rambøll-evaluering er resultaterne positive.

– Virksomheder skal naturligvis følge de foreskrevne love og regler. Men der kan gøres meget i kommunen for at gøre det lettere for virksomheder at søge forskellige miljø- og byggegodkendelser. Det har stor betydning for erhvervsklimaet, at dette samarbejde kører effektivt, fortæller Kent Damsgaard, direktør for Dansk Industri.

I undersøgelsen fra DI kom det frem, at i de kommuner, hvor virksomhederne var overvejende tilfredse med erhvervsforholdene ville otte ud af ti blive liggende i Danmark og ikke overveje at flytte til USA eller Kina. I de kommuner, hvor virksomhederne var overvejende utilfredse svarede kun fire ud af ti, at de ville lade virksomheden blive i Danmark. Ifølge Rune Rathsach Andersen er et velfungerende erhvervsliv til alles bedste.

– Kommunerne har stort fokus på at skabe så gode erhvervsvilkår som muligt, og det er klart, for virksomhederne er med til at skabe arbejdspladser og finansiere de velfærdsydelser, kommunerne leverer. Et sundt erhvervsliv er vigtigt for kommunerne, og derfor er det også højt prioriteret politisk, siger han.

Danskerne flytter i stor stil til de større byer i landet, som har over 20.000 indbyggere. I kraft af urbaniseringen bliver det vigtigt for erhvervslivet med en god infrastruktur fra byerne og ud til industriområder omkring landets større byer.

– Hvis hjulene skal køre rundt, er det vigtigt med gode veje, tog- og busforbindelser og at man kan komme fra de større byer og ud til, hvor arbejdspladserne er. Og her gør mange kommuner heldigvis en stor indsats. Det er samtidig vigtigt, at kommunerne kommunikerer hinanden imellem og indarbejder arbejdsgange, hvor der f.eks. rekrutteres på tværs af kommuner. Med en god infrastruktur, kan borgerne sagtens pendle fra én kommune til en anden, mener Kent Damsgaard.

I mange af landets kommuner er der også stort fokus på at skulle fungere som sparringspartnere for virksomhederne.

– Kommunernes erhvervsindsats omfatter forskellige tiltag målrettet lokale virksomheder, herunder erhvervsudviklingsprojekter og vejledning. Det kan eksempelvis handle om hjælp til opstart, forretningsudvikling og optimering af driften, facilitering af netværk for lokale virksomheder eller hjælp til lokale iværksættere. Tilbuddene varierer fra kommune til kommune, fordi de er tilpasset de lokale virksomheders behov, fortæller Rune Rathsach Andersen.

Fakta

Dansk Industris Erhvervsmåling viser, at 62 procent af de adspurgte virksomheder er tilfredse med erhvervsforholdene i kommunen. Der var 7.599 virksomheder, der deltog i undersøgelsen.

Del

Journalist

Line Hvid

Andre artikler