Weekly News

Legal life science

1. Er der særlige IPR-aspekter, virksomhederne skal være opmærksomme på?

2. Hvordan kan life science-virksomhederne bedst optimere deres IPR?

3. Hvilke konsekvenser kan det have, hvis virksomhederne ikke har styr på IPR?


Niels Abrahamsen,Partner, Team Manager, Ph.D. Zacco 

1. Ja. Hvis life science-virksomhederne ikke har styr på IPR, kan det gå ud over muligheden for at danne partnerskaber med de gode samarbejdspartnere, som har kompetencer og midler til effektivt at udvikle og bringe projekterne fremad mod markedet. Samarbejdspartnere har også et effektivt salgsapparat, og erfaring med at gennemtrænge markeder.

2. Life science-virksomheder skal sørge for at have styr på processerne, så de får sikret sig alle de nødvendige IP-rettigheder og får et godt overblik over deres Freedom to Operate. Dette kan f.eks. gøres i samarbejde med en god IPR-konsulent. Virksomhederne skal udnytte mulighederne for at kapitalisere på IPR, herunder ved licensering. Optimering af IPR-delen af forretningen inkluderer selvfølgelig også at spare omkostninger ved at skære IPR bort, som ikke længere har relevans for virksomheden.

3. Det kan betyde, at man får svært ved at holde på værdien i virksomheden, fordi konkurrenter måske vil kopiere ens produkter, eller fordi man ikke kan finde investorer eller partnere.

Foto: PR-fotoMarianne Johansen, adm. direktør, Chas. Hude

1. Life science-virksomheder skal tidligt tænke IPR ind i deres forretningsstrategi, så IPR understøtter forretningens udvikling. Det er vigtigt at få et overblik over, hvilke IP-rettigheder, der skal etableres og i den rigtige rækkefølge. Virksomhederne skal vurdere, hvilke elementer, der skal patentbeskyttes, hvilke der skal beskyttes gennem varemærkeregistrering eller designregistrering og også inddrage mulighed for databeskyttelse etc.

2. Ved at se IPR som en samlet strategisk nødvendighed. Som i andre forretningsforhold skal man også alliere sig med dygtige og erfarne rådgivere. De alliancer og samarbejder, der er nødvendige for life science-virksomhederne, kan kun lade sig gøre gennem effektive aftaler, som tager udgangspunkt i en veltilrettelagt IPR-strategi.

3. I yderste konsekvens betyder manglende styr på IPR ruin for virksomheden. Enten er man sårbar over for kopiering. Eller man kan komme til at krænke andres rettigheder med risiko for efterfølgende erstatningssager, der kan løbe op i milliardbeløb.

Foto: Peter ElmholtPeter Huntley, direktør, Medicoindustrien 

1. Medicovirksomheder har ikke mulighed for at beskytte sig bedre end andre brancher, men IPR er en problematik, som kan udløse meget alvorlige konsekvenser, der formentlig kan ramme hårdere end i andre brancher, fordi det rammer patientsikkerheden. Forfalskninger af produkter kan i værste fald medføre tragedier for patienten. Vi har heldigvis ikke så mange fortilfælde for den slags i medicobranchen, men det er helt klart noget, vi holder skarpt øje med.

2. En producent af medicinsk udstyr kan patentere sit produkt eller den bagvedliggende teknologi. Når det er gjort, må man have tillid til, at god markedsovervågning og dialog med sundhedsvæsenerne kan afsløre, hvis andre produktefterligninger dukker op. Godkendelsen og reguleringen af medicinsk udstyr er strengt reguleret og stiller krav om, at produktet udstyres med et identifikationsnummer (en UDI-kode) som muliggør kontrol af produktets såkaldte autenticitet.

3. Manglende markedsovervågning og uhæderlig piratkopiering kan føre til, at skadelige produkter kommer på markedet. Den kommende EU-baserede centrale database for alt medicinsk udstyr, som afsættes i Europa, EUDAMED, ventes igangsat om et par år. Databasen vil sikre en endnu mere effektiv markedsovervågning.

Foto: Niels FlinkLars Kellberg, formand, IPR- og eksportudvalg hos Lif 

1. Ja, der skal være kvalitet bag patentansøgningerne, fordi det er her kvaliteten af innovationen og forskningen udmønter sig. Inden virksomhederne begynder at arbejde med patentet, skal de også spørge sig selv om, hvilken forskel produktet vil gøre for patienterne. Patentet skal være veldokumenteret, bygge på data, og virksomhederne skal ikke bare søge på kryds og tværs.

2. Patentporteføljen skal have et link til ledelse, forskning og forretningsområder. I Europa har vi gode rammevilkår på life science-området i form af et stærkt patentsystem. Systemet skal bruges rigtigt, og arbejdet med patenter skal ses som teamwork, hvor centrale medarbejderes forskellige kompetencer kommer i spil.

3. Ultimativt kan det handle om virksomhedernes mulighed for at overleve. Patenter er reelt den eneste vare og den eneste mulighed for at tjene de enorme investeringer ind igen. 

Foto: PR-foto

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler