Weekly News

Morgendagens ledere har styr på faciliteterne

Den digitale tidsalders medarbejdere vil have fysiske rammer og interne servicefunktioner, der virker. Facility Management skaber værdi og bæredygtighed i forbifarten.

Facility Management er en grundlæggende forudsætning for, at medarbejderne kan fungere sammen og har de rette muligheder for samarbejde.

I løbet af sine godt 25 år i Danmark har Facility Management udviklet sig fra at være en række værktøjer med henblik på omkostningsbesparende systematisering af virksom­hederne til en ambitiøs ledelsesdisciplin i rivende udvikling.

I store danske virksomheder som Københavns Lufthavne og Coloplast spiller FM i dag en afgørende rolle, og ifølge Dansk Facilities Management-netværk indgik FM i fire ud af ti offentlige innovationsprojekter i 2016.

I sit udgangspunkt handler FM om at styre de fysiske rammer omkring en virksomhed og den måde, man servicerer medarbejderne på: At tingene fungerer og er tilpasset organisationens skiftende behov. Det gælder alt fra bygningsvedligeholdelse over inventar, indretning, IT, til catering og rengøring, mm.

Vi har spurgt Per Anker Jensen, professor og leder for Center for Facilities Management, DTU, hvordan FM optimerer og skaber bedre trivsel på arbejdspladsen.

– FM er en grundlæggende forudsætning for, at medarbejderne kan fungere sammen og har de rette muligheder for samarbejde. Gode service- og supportfunktioner giver medarbejderne mulighed for at koncentrere sig om deres arbejde, frem for at skulle tage sig af ting, som ikke er en direkte del af deres job, men en nødvendig forudsætning for, at de kan udføre det. Uanset om en given opgave varetages af egne medarbejdere eller af en ekstern leverandør, har FM som funktion i en virksomhed derfor stor betydning for arbejdsmiljøet og for virksom­hedens kultur og identitet.

Især indflydelsen på medarbejdertrivsel i en periode med store forandringer på arbejdsmarkedet har samtidig spillet en afgørende rolle for den udvikling FM som disciplin har gennemgået.

– Hele digitaliseringen er en afgørende faktor, forklarer Per Anker Jensen, som har betydet en ændring i den måde vi arbejder på. Overgangen fra industrisamfund til videnssamfund – fra fabrik til kontor, er jo kendetegnet ved muligheden for mobilitet i forhold til arbejdsplads og -udstyr, og fleksibilitet i forhold til arbejde og samarbejde; og dermed også et større behov for at blive understøttet på de forskellige platforme, hvor man kan udføre arbejdet.

Med videnssamfundet og digitaliseringens sammensmeltning af arbejds- og privatliv, er medarbejdernes behov for FM altså blevet en faktor – ligesom deres forventninger til FM er blevet det. Og Per Anker Jensen supplerer:

– Fra virksomhedernes side har professionaliseringen af FM åbnet op for en strategisk ledelsesdialog og beslutninger om, hvordan tingene skal udvikle sig, og hvilket serviceniveau man vil tilbyde sine medarbejdere.

Mens flere og flere danske virksomheder har fået øjnene op for værdien af et stærkt brand, hvor FM-resultater som virksomhedsidentitet og bæredygtighed er afgørende faktorer, finder man dog stadig virksomheder, der betragter FM som et onde og en omkostning, der helst skal være så lav som muligt. Dét, fortæller Per Anker Jensen, tager disciplinen dog med oprejst pande. Faktisk har den gjort udfordringen til en integreret del af sin udviklingsproces:

– Det at kunne bevise sin værdi over for virksomhedens ledelse er en nøglekompetence for dem, der leder en FM-organisation. Da FMs ydelser ikke har direkte relation til indtjening er det nemt at tænke dem som en nødvendig støtteomkostning, frem for som en selvstændig funktion. Derfor har vi også set en udvikling ikke bare i retning af en fortsat professionalisering af FM, men også en dokumentation af dens værdiskabelse. Og udover bidraget til produktivitet er det vægtige argument i 2017 altså, at FM er en afgørende brik i kampen om de bedste medarbejdere.

Fakta

Facility eller facilities management?

Mens man i USA typisk anvender betegnelsen Facility Management, foretrækker man i Storbritannien flertalsformen Facilities. Udtrykkene dækker over det samme begreb med forkortelsen FM.

Del

Journalist

Julie Gufler

Andre artikler