Weekly News

Motivation er kunsten at skabe interesse

Hvad skal der til, for at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø? Vi har spurgt Mark Anthony, der gennem flere år har arbejdet med en af de vigtigste parametre: Motivation.

Undersøgelser viser, at motiverede medarbejdere er 43 procent mere effektive!

Vi lever i en tid, hvor vores arbejde er en vigtig del af vores identitet og hvor der er rift om de dygtige medarbejdere. Det gælder om at kunne tiltrække de bedste medarbejdere. Og beholde dem. Og en af parametrene for at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere, er hverken penge eller prestige, fortæller Mark Anthony:

– Undersøgelser viser, at god løn ikke gør det alene. Rent faktisk siger det utroligt meget om en organisation, hvis de stadig tror, at lønnen er afgørende for, om man bliver valgt til eller fra som arbejdsplads. Løn i sig selv skaber ikke et godt arbejdsmiljø. Derimod er det mere vigtigt end nogensinde, at vi som medarbejdere føler, at vi gør en forskel på og med vores arbejde, forklarer han. Og her kommer motivation ind i billedet:

– Motivation er et afgørende konkurrenceparameter i dag – også når vi vælger job. Derfor bør man som virksomhed fokusere på at opbygge en motiverende kultur. En magnetisk kultur, der ikke alene er i stand til at tiltrække de bedste, men også både fastholde og udvikle de bedste.

En sådan motiverende, magnetisk kultur kommer ikke af sig selv, men der er ifølge Mark Anthony god grund til at arbejde målrettet hen imod at skabe den.

– Undersøgelser viser, at højt motiverede medarbejdere er 43 procent mere effektive og sikrer virksomheden op mod 28 procent mere profit end lavt motiverede. Dertil kommer gladere medarbejdere, der er mere initiativrige og har et markant mindre sygefravær. Det hele starter med medarbejderne. Er de glade, bliver kunderne det også, og så køber de mere og bliver længere og at komme dertil kræver motiverende ledere, udtaler Mark. Og Mark ved om nogen, hvad han taler om. Han har gennem mere end 20 år beskæftiget sig med motivation og har motiveret næsten 200.000 mennesker i 20 lande verden over til at skabe engagement, lyst og vilje gennem både undervisning, rådgivning og foredrag. Derudover er han motivationsrådgiver for flere store virksomheder i Danmark og har tidligere været med til at kåre Danmarks Sundeste Virksomhed.

Et af de første skridt mod at skabe en motiverende kultur er at have fingeren på pulsen. Nogle ledere har måske en fornemmelse af, hvor meget eller hvor lidt motiverede medarbejderne er, men de ved det reelt ikke. Det er der dog råd for. Med motivationsanalysen fra MotivationAnalyzer.com er det ikke alene muligt at måle motivationsniveauet for enkeltpersoner, men også for hele organisationer. Og det er et godt skridt på vejen mod en mere motiverende kultur.

Mark anbefaler i det hele taget, at ledere løbende monitorerer og måler motivationsgraden i organisationen og ikke mindst integrerer ”De 5 x noget” i deres ledelse og kultur.

Netop at mennesker blot ønsker:

• At være en del af noget

• At bidrage til noget

• At lykkes med noget

• At kunne noget

• At være noget

Han ser det som afgørende at have en anerkendende tilgang i sine bestræbelser mod en mere motiverende kultur:

– Nøglen er at anerkende indsats og indstilling, forklarer han og fortsætter: – Lige så vigtigt det er, at vores børn kender værdien af deres indsats, lige så vigtigt er det, at vores medarbejdere gør det.

– Vi kender det fra opdragelse af vores børn, hvor vi anerkender deres indsats for at lære at gå, at læse og i det hele taget lære nyt – også selvom det ikke altid lykkes første gang. Når vi anerkender deres indsats, føler de en stolthed: ”Jeg har udrettet noget!” Stolthed er utroligt vigtig og en stærk motivationsfaktor og noget vi kan blive meget bedre til at føle og omsætte her i Danmark.

Ifølge Mark er en anden effektiv måde at styrke motivationen på at skrue ned for kontrollen og op for interessen. For der er markant forskel på at spørge medarbejderen, om det han er i gang med er færdigt, og så spørge ham, hvor langt han er nået, og hvordan han er nået dertil. Oprigtig interesse er langt mere motiverende end overvågende kontrol.

Motivation er ifølge Mark en både stor og vigtig del af en sund og god arbejdsplads. Ikke mindst i fremtiden, hvor det er altafgørende, at ledere skal kunne motivere deres medarbejdere. Derfor anbefaler han, at virksomheder investerer tid i at udvikle motivationsstrategi. For det er en rigtig god investering, understreger han.

– Jeg håber, at man i endnu mere udbredt grad vil udvikle motivationsstrategier både for den enkelte medarbejder og for hele organisationen. For det er afgørende, at man lægger netop den strategi, der får alle i mål af de helt rigtige årsager. For at sikre dette, underviser Mark ledere i altid at få ”4 rigtige”. Nemlig ved at bruge: Den rigtige energi, på de rigtige ting, på det rigtige tidspunkt, af de rigtige årsager.

– Mål alene motiverer ikke. Det gør derimod mål med mening, slutter Mark.

Og motivation er kunsten at skabe interesse! 

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler