Weekly News

Når 80 procent skal op på 100

Mange produktionsfaciliteter er ikke i stand til at udnytte deres kapacitet. Virksomheden Virtual Manufacturing tager udfordringen op med virtuelle værktøjer.

Vi opdager fejlene i en virtuel verden, hvor det er billigst at rette dem.

Problemet er ikke nyt: Man får behov for en produktionsfacilitet, beregner dens kapacitet, budgetterer efter det, bygger den, sætter produktionen i gang, og opdager så, at hele systemet slet ikke kan nå op på den forventede performance.

I en moderne og fleksibel produktion af Industri 4.0-typen er dette problem blot endnu mere udfordrende, for det kan være svært at finde frem til alle de enkeltpunkter og sammenhænge, der er årsag til de dårlige produktionstal.

Det er på dette tidspunkt, at mange industrivirksomheder henvender sig til konsulenterne i virksomheden Virtual Manufacturing, der bl.a. er specialiserede i at optimere produktionsprocesser ved hjælp af de nyeste værktøjer inden for product life management, PLM.

– Det er sjældent, at produktionen leverer den kapacitet, man havde tænkt sig. Det er helt almindeligt, at man kun når op på 80 procent af det forventede. Den mest hyppige årsag er, at der opstår bindinger mellem de forskellige led i produktionen, og de gør det umuligt at nå i mål, siger direktør Anders Lynggaard og fortsætter:

– Når vi går ud i en eksisterende produktion, finder vi sjældent mindre end 20 procent. Ved omstillingsprocesser, der er afgørende for en fleksibel produktion, er det faktisk ikke usædvanligt, at vi kan forbedre effektiviteten med op til 50 procent. Og det er noget, der har store økonomiske konsekvenser.

Ifølge Anders Lynggaard bunder den manglende udnyttelse i, at de enkelte elementer i produktionsforløbet er designet og implementeret som ”siloer”.

– Vi er både involveret i opbygning af nye produktionsfaciliteter og i optimering af eksisterende forløb. I alle situationer er det f.eks. vigtigt, at produktudvikleren designer et produkt, så det passer ind i produktionslinjen. Det sikrer vi med PLM-systemer, hvor arbejdsprocesser og produkt arbejder hånd i hånd, forklarer Anders Lynggaard og giver et eksempel.

– Når de hos Volvo designer en bil, bliver den ikke tegnet helt færdig, før produktionslinjen er klar. For måske kan fabrikkens kapacitet øges afgørende, hvis man ændrer en smule på karrosseridelene over hjulene – eller noget andet.

Når arbejdsprocesserne er defineret anvender Virtual Manufacturings konsulenter bl.a. computersimuleringer for at verificere løsningen og se, hvor fejl og optimeringsmulighederne gemmer sig.

– Alt det, vi laver, munder ud i ”surprise avoidance”. Vi opdager fejlene i en virtuel verden. På det tidspunkt er det billigst at rette dem. Når først komponenterne er bestilt, er det dyrt og måske endda umuligt at rette op på skavankerne, beretter Anders Lynggaard.

Virtual Manufacturing er også involveret i de nyeste teknologier inden for virtual reality (VR) og augmented reality (AR) er nu ved at blive en del af moderne produktion.

– Vi har været med til at implementere Microsofts Hololens-headset, hvor markeringer og tal i synsfeltet gør det nemt at ”kitte” bestillinger. Og på den måde kan logistikken også integreres endnu bedre med produktionen, siger Anders Lynggaard.

Interessen for virtuel optimering af produktionen er naturligt nok særligt stor i forbindelse med Industri 4.0-transformationen. En række andre virksomheder byder sig til, og blandt de største er Teknologisk Institut og Siemens.

Teknologisk Institut tilbyder virksomheder at teste små og store produktionsflows, før de bliver til fysiske enheder og anslår, at virksomheder på den måde kan spare op til 15 procent tid i konstruktionsfasen og 60 procent ved idriftsættelsen.

Siemens implementerer bl.a. automatiseringsteknologier og forklarer, at effektiviseringer også kan opnås ved siden af selve produktionslinjen. Eksemplet er Arla Foods ostemejeri i Rødkærsbro, hvor kompressorer og blæsere til køleanlæg tidligere kørte døgnet rundt på maksimal hastighed. Her har intelligent energioptimering resulteret i 39 procent reduktion af naturgasforbruget. 

Fakta

Kæmpe vækst

Det globale marked for PLM-software, der bruges til produktionsoptimering, vil eksplodere fra 40 mia. dollar i 2014 til 76 mia. dollar i 2022.

Kilde: Arena

Del

Journalist

Aksel Brinck Jensen

Andre artikler