Weekly News

Nye veje til fremtidens fødevarer

Udfordringerne fra klimaændringer, urbanisering og en befolkning der vil nå ni mia. om kun en generation, vil sætte fødevareproduktionen under pres og derfor er ressourcerne nødt til at blive udnyttet optimalt i fremtidens fødevareindustri. Teknologisk Institut udvikler i samarbejde med fødevareerhvervet nogle af de teknologier, som bliver del af løsningen.

Der er et kommercielt potentiale alle de steder hvor der kan reduceres spild.

Det vil kræve et helt nyt syn på fødevareproduktionen, hvis den skal tilpasses en dagsorden, hvor cirkulær økonomi og bæredygtighed kommer til at dominere. Fødevareindustrien efterlyser således ny teknologi, som kan optimere produktionen, forebygge spild og ikke mindst udvikle de produkter, som den bevidste forbruger vil efterspørge. Teknologisk Institut har fokus på disse megatrends i satsningerne inden for fødevareteknologi. Et af de vigtigste temaer lige nu handler om, hvordan der kan skabes alternativer til kød baseret på plantemateriale. Der udledes enorme mængder CO2 fra husdyravl og den lægger beslag på ressourcer, der ellers kunne bruges til dyrkning af afgrøder, der ofte ernæringsmæssigt er sundere og kan udnyttes mere effektivt i fødevareproduktionen. Udviklingen af plantebaserede kødalternativer, som vil kunne tilfredsstille både vegetarer og ikke-vegetarer har derfor høj prioritet.

– I dag er mange kødalternativer baseret på soya, men vi har fokus på at se på ekstraktion af proteinfraktioner fra danske afgrøder, som hestebønne, lupin, ært og raps, som alternativer til animalske proteiner f.eks. mælkeproteiner. Vi har gode resultater og ser et stort potentiale i dette område, men der mangler mere udvikling for at optimere disse proteinfraktioner til at have de rette egenskaber især i forhold til smag og konsistens. Det fortæller faglig leder for Teknologisk Instituts Center for Fødevareteknologi Eleonora Miquel Becker. Hun fremhæver især de resultater Teknologisk Institut har haft med ekstruderingsteknologien. Ekstrudering er en proces, der med en kombination af mekanisk og termisk forarbejdning ændrer især struktur af en råvare.

– Ekstrudering bruges allerede til snacks og morgenmadsprodukter og er en kendt og afprøvet teknologi. Men med en videreudvikling af teknologi og maskinpark kan ekstrudering anvendes til at teksturere planteprotein, som derved får en kødlignende struktur. Der er stor interesse for vores viden på området, da der er et potentiale inden for produktudvikling for virksomhederne.

Også når det gælder udviklingen af Proces Analytisk Teknologi (PAT) som kan anvendes til at overvåge og fintune forskellige processer er Teknologisk Institut gået forrest med flere projekter. PAT knytter sig i høj grad til den digitalisering af industrien, som er accelereret de senere år.

– Med PAT-metoder kan man måle f.eks. mængden af vand, gluten, protein eller fedtprocenten i en produktion. Derefter kan produktionsprocessen styres optimalt i forhold til produktkvalitet, fødevaresikkerhed og råvarekvalitet. Målingerne er ofte hurtige, påvirker ikke selve produktet og giver mulighed for at justere produktionen, mens den er i gang. Derved kan man opnå den optimale kvalitet for hvert eneste fødevarebatch, fortæller Eleonora Miquel Becker. Men hun peger på, at alle de projekter hvor målet er optimering eller reduktion af spild har industriens interesse:

– Der er et kommercielt potentiale alle de steder hvor der kan reduceres spild. Det kan enten være i fødevareproduktionen ved at undgå at lave fejlproduktioner og madspild ved at anvende PAT, eller ved at udnytte sidestrømme, som indeholder værdifulde ingredienser såsom proteiner, antioxidanter, og andre bioaktive komponenter.

Interessen og samarbejdet med industrien er vigtig for Eleonora Miquel Becker, men hun ved også, at det kræver en stor indsats fra især små og mellemstore virksomheder.

– Vores projekter opstår når vi selv ser nogle tendenser, som har potentiale, eller hvis nogle virksomheder henvender sig med idéer. De vil gerne udvikling, men for mange kommer den daglige drift ofte i første række og innovation bagefter, siger hun, men understreger samtidig at innovation bliver et konkurrenceparameter i fremtidens fødevareproduktion. 

Fakta

Teknologisk Institut arbejder med mange projekter, som også har fået opmærksomhed i medierne for deres nyhedsværdi. Bl.a. hvordan insekter kan udnyttes som proteinkilde, eller deres forsøg med 3D print af fødevarer, begge finansieret af Innovationsfonden. Endelig arbejder instituttet med fødevaresikkerhed, forbrugeranalyser og karakterisering af fødevarer.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler