Weekly News

Øget behov for toldeksperter

EU-toldkodeks, ny toldstyrelse, Brexit og international uro øger kravene til ekspertviden om toldbehandling, mener speditørernes brancheforening.

Import- og eksportvirksomheder kan få bedre tid til det, de er bedst til.

Varer, der strander i dage- eller ugevis. Beslaglæggelse af varepartier. Og i værste fald bøder. Det kan være konsekvenserne for danske import- og eksportvirksomheder, hvis de ikke har styr på regler, processer og dokumenter, når det handler om told.

I disse år gennemgår toldadministrationen og toldreglerne store omvæltninger. Brexit vil i løbet af få år påvirke vilkårene for den danske samhandel med Storbritannien. Et EU-kodeks, der skal føre til digitalisering af tolddokumenter er under en langsom og kompliceret implementering, og internationale forhold kan også besværliggøre toldprocesserne for danske virksomheders import og eksport.

Selvom nogle af forandringerne er til det bedre, kan forholdene gøre det endnu sværere for virksomheder at gennemskue, hvordan de skal håndtere toldbehandlingen af varepartier, der skal flyttes over landegrænser. Derfor er behovet for eksperthjælp stigende. Det fortæller Henrik Beck, der er politik- og kommunikationschef i brancheforeningen Danske Speditører.

– Import- og eksportvirksomheder kan få bedre tid til det, de er bedst til, ved at overlade toldbehandlingen til eksperter – f.eks. de speditører, der i forvejen står for transporten for mange af virksomhederne, siger Henrik Beck.

– Speditørerne følger hele tiden med i udviklingen inden for EU-kodekser, truende handelskrige, der kan involvere EU, Brexit og andre udfordringer på import- og eksportområdet. Så mit synspunkt er, at der er mange gode argumenter for at overlade toldbehandlingen til speditørerne, siger Henrik Beck.

Brancheforeningen er meget aktiv i samarbejdet med Skat og den ny toldsstyrelse – bl.a. i planlægningen af overgangen til digital toldbehandling. EU-kodekset havde egentlig deadline i 2020, men processen trækker ud, og nu ser det ifølge politik- og kommunikationschef Henrik Beck ud til, at arbejdet vil fortsætte frem til i hvert fald 2023, og måske helt frem til 2025. Både den ny toldstyrelse og et nyoprettet implementeringscenter skal arbejde målrettet med implementeringen.

– Idéen bag EU-toldkodeksen og den nye toldstyrelse er, at fortoldningsprocessen skal gøres sikrere og mere effektiv og udvekslingen af tolddokumenter bliver mere enkel. Heldigvis er der ansat en topprofessionel chef for styrelsen; Charlotte Møller, som tidligere har vist, at hun kan håndtere store omstillinger. Vi forventer et godt samarbejde, og vi er i tæt dialog med topembedsmændene i den ny styrelse, så den digitale omstilling kan gennemføres så problemfrit som muligt, siger politik- og kommunikationschefen.

– På længere sigt bliver toldformaliteterne mere enkle og langt mere digitale. Spørgsmålet er bare, hvor meget bøvl og besvær, vi skal igennem i en overgangsperiode på fem-syv år. Mens omstillingen foregår, kan de danske import- og eksportvirksomheder have et ekstra behov for at overlade toldformaliteterne til speditører og andre eksperter. Det samme gør sig gældende, hvis EU bliver involveret i den handelskrig, der er i gang mellem USA og Kina eller hvis der opstår andre internationale forhold, der besværliggør toldformaliteterne i forbindelse med import og eksport, siger Henrik Beck. 

Fakta

Danske Speditører er brancheorganisation for virksomheder, som planlægger og handler med transport- og logistikydelser.

Del

Journalist

Tim Panduro

Andre artikler