Weekly News

Optimering sikrer arbejdspladser

Kelsen Group, Orkla Foods, Københavns Universitet og Teknologisk Institut har indledt et udviklingsprojekt, med det mål at reducere spild i produktionen af dejbaserede fødevarer ved hjælp af Proces Analytisk Teknologi. Perspektiverne er lovende og kan potentielt spare samfundet for milliarder i spildte ressourcer.

Målet er at få erfaring med at automatisere nogle af de processer, som i dag sker manuelt.

Når det gælder produktionen af småkager, pasta, brød eller andre typer dejbaserede fødevarer, er produktionen i mange virksomheder stadig baseret på en høj grad af fingerspidsfornemmelse hos faglærte operatører. Det betyder at variationer i kvaliteten af de ingredienser, som påvirker dejfremstillingen, måske først kommer til udtryk i det færdigproducerede produkt, som derved må kasseres. Det kan igen medføre et unødvendigt spild af fødevarer, og dermed tab i omsætning. En kvart mio. kr. dagligt er det beregnet til. Det er baggrunden for projektet SMARTS, som Orkla og Kelsen, Københavns Universitet og Teknologisk Institut er parter i.

– Målet er at få erfaring med at automatisere nogle af de processer, som i dag sker manuelt. Med dette projekt vil vi indføre løbende målinger og analyser af råvarerne, og af deres samspil under selve produktionsprocessen. På den måde kan man hurtigt sætte ind og sikre kvaliteten, fortæller projektleder og seniorspecialist Maria Barmar Larsen fra Teknologisk Institut.

Proces Analytisk Teknologi (PAT) som bliver rygraden i SMARTS, er kendt og anvendt i andre dele af fødevare- og procesindustrien, men produktionen af småkager og pasta, som hos henholdsvis Kelsen og Orkla er en niche, hvor automatiseringen af analyser og målinger endnu ikke er slået igennem.

– Udfordringen er den naturlige variation i f.eks. melets protein- og vandindhold, som gør dejen uforudsigelig. Processerne bliver meget komplekse at styre, når parametrene hele tiden ændres. PAT-teknologien vil kunne måle på processerne hurtigt, og vi forsøger så at finde ud af hvor og hvordan, forklarer Maria Barmar Larsen.

Med PAT indhentes der store mængder data, som hurtigt skal kunne korreleres og behandles i produktionsprocessen. Målet med SMARTS er at finde frem til de parametre, som er relevante og som kan automatiseres.

– Projektet er et eksempel på, at begreber som Big Data og industri 4.0 begynder at blive til virkelighed ude i produktionsvirksomhederne. Dataopsamlingen er kernen i projektet, og da der ingen grænser er for hvor store mængder data, der kan indsamles er udfordringen, at finde dem, der har værdi. Vi er blandt de første, der arbejder med dej på denne måde, og den metode vi når frem til skal skaleres til tilsvarende processer inden for produktion af brød, kager eller pizza, siger Maria Barmar Larsen om projektets perspektiver og tilføjer om det endelige mål:

– Projektet vil også underbygge vores tradition for at producere højkvalitetsfødevarer i Danmark. Det gør det sandsynligt, at fødevarevirksomheder som Orkla og Kelsen kan vokse her i landet og fortsat have en markedsposition. 

Fakta

Det forventes, at projektpartnerne fem år efter projektafslutning om tre år vil have halveret spild og reduceret omkostninger til spild med 130 mio. kr. Projektet er støttet med seks mio. kr. af Innovationsfonden.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler