Weekly News

Politisk støtte er forudsætningen for havvinds succes

Statslig tilskud til havvindenergi er afgørende for Danmarks førerposition på området, men når havvind om nogle år bliver tilskudsfri, er politisk opbakning fortsat bestemmende for udviklingen.

Det er vigtigt, at politikerne sikrer, at markedet er der, så alle aktører, også investorer føler sig trygge.

Den danske energiforsyning skal være 100 procent uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. I dag kommer ca. syv procent af vores energi fra vind, hvilket er verdensrekord. Jo, Danmark kan noget særligt inden for vind, men tingene er ikke kommet af sig selv, og også i fremtiden kræver det politisk vilje, hvis Danmark skal bevare positionen i et farvand med mange konkurrenter.

Den grønne omstilling i energisektoren er drevet af nødvendigheden af at beskytte klimaet. Men omlægningen til vedvarende energi har for Danmark samtidig medført en unik mulighed for at udvikle nye teknologiske løsninger og muligheder, der kan styrke Danmarks globale konkurrencekraft på bl.a. havvindområdet.

Det er en mulighed, som Danmark i de forløbne 25 år har været dygtig til at udnytte, således at vi i dag er blandt verdens førende på hav­vindmølleteknologi. En position, der ikke mindst er skabt på grund af politisk vilje til at yde statslig tilskud til vindenergi.

– Det statslige tilskud har været helt afgørende. Uden det havde vi ikke haft mulighed for at skabe den position, som Danmark i dag indtager på havvindområdet, lyder det fra politik- og analysechef fra brancheorganisationen Vindmølleindustrien, Martin Risum Bøndergaard.

Tilskuddet har resulteret i, at man har kunnet bygge og udvikle havvindteknologien, og i dag er vindindustrien blevet en stærk spiller. Prisen på el fra havvindenergi er halveret fra 2010 til 2016. Den statslige støtteordning, PSO-afgiften, der betales af el-kunderne, indgik regeringen i 2016 en bred politisk aftale om gradvist at afskaffe fra 2017-2022. Fremover skal tilskuddet til vedvarende energi finansieres over Finansloven. Men hos Vindmølleindustrien tror man på, at havvind er tilskudsfri inden for de kommende ti år.

Martin Risum Bøndergaard ser frem til, at havvind kan klare sig selv, men han understreger, at det er vigtigt, at man fra politisk side fortsat bakker op og skaber optimale rammer for, at industrien kan udvikle sig.

– Når olie og gas slipper op, eller man politisk fravælger det, så har vi en vigtig eksport- og beskæftigelsesposition. Vi har opbygget stor erfaring med havvind, vi har skabt resultater og vi har en unik placering i et område med lavt vand. Det skal vi forstå at udnytte, så vi kan eksportere strøm og teknologiske løsninger og skabe nye arbejdspladser. Der er det nødvendigt, at politikerne også fremover laver udbudsrunder, så der løbende udbydes nye havvindmølleparker, siger Martin Risum Bøndergaard og tilføjer, at den politiske vilje og handling på området skaber villighed til at investere, hvilket er essentielt for udviklingen.

Han nævner eksemplet Ørsted (tidligere Dong Energy, red.), der for nylig vandt retten til at opføre havvindmølleparker i Tyskland uden tilskud. Regnestykket hænger sammen, fordi Ørsted vil benytte havvindmøller på 12-15 megawatt – der er blot det lille ”men”, at så store møller endnu ikke er udviklet.

– Så man byder ind i en forventning om, at industrien fortsætter med at udvikle sig. Det er vigtigt, at politikerne sikrer, at markedet er der, så alle aktører, også investorer føler sig trygge, så der kan investeres, udvikles, effektiviseres og afsættes i større skala, forklarer Martin Risum Bøndergaard.

Nok er Danmark blandt de førende nationer, når det gælder havvind, men både Tyskland og England bygger langt mere og Holland er på vej til at overhale os.

– Førerpositionen kommer ikke af sig selv. Hele det eventyr vi er så stolte af, skal vi nu forstå at udvikle yderligere på, slutter Martin Risum Bøndergaard. 

Fakta

Vindmølleindustrien er branche- og netværksorganisation for omkring 250 medlemmer i hele landet. Vindmølleindustrien favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og en bred skare af virksomheder, der leverer komponenter, service og rådgivning til industrien.

Del

Journalist

Anne-Mette Klausen

Andre artikler