Weekly News

Regeringen vil kickstarte Industri 4.0

Digitalisering skal være med til at sikre velfærden, siger erhvervsministeren.Vi har bedt ham vurdere Danmarks fremtid i en digitaliseret verden.

Vi ved, at de mest digitaliserede virksomheder også er de mest produktive.

Danmark har i en årrække været et af de mest digitaliserede samfund i verden. Men andre lande rykker kraftigt på den digi­tale dagsorden, og før vi får set os om, kan vi risikere at blive overhalet indenom af flere andre lande.

Sådan står der i en pressemeddelelse, som Erhvervsministeriet udsendte lige før sommerferien. Vi har spurgt erhvervsminister Brian Mikkelsen (C) om, hvad en ”overhaling indenom” betyder, og ikke mindst, hvordan vi undgår det.

Hvorfor er det så vigtigt, at dansk industri er med i front ift. den digitale udvikling?

– Vi ved, at de mest digitaliserede virksomheder også er de mest produktive. Derfor skal vi bane vej for, at virksomhederne digitaliseres til gavn for væksten og velfærden i samfundet. Hvis Danmark skal være med i front på den nye bølge af digitalisering med bl.a. 3D-print, Internet of Things, Big Data, kunstig intelligens og avanceret robotteknologi stiller det krav til udvikling.

Hvad bliver konsekvensen, hvis vi sakker bagud?

– Danmark har heldigvis et rigtig godt digitalt udgangspunkt. Sammenlignet med andre lande i EU, ligger vi rigtig pænt – både erhvervslivet, borgerne og det offentlige er godt med i forhold til den digitale udvikling, men der er også tegn på, at vi risikerer at komme bagud i fremtiden. Mange lande i bl.a. Asien investerer rigtig meget i den digitale omstilling, og vi skal følge med – simpelthen fordi det risikerer at koste job, produktivitet og i sidste ende velstand, hvis ikke vi gør os til en digital frontløber.

Står dansk industri godt rustet over for kravet om digitalisering, eller Industri 4.0, som nogen kalder det?

– Danmark har gennem en årrække været et af de mest digitaliserede samfund i verden, og danske virksomheder har historisk været gode til at automatisere og bruge ny teknologi i produktionen. Vi har med andre ord et godt udgangspunkt. Men vi kan også se, at Danmark generelt investerer lidt mindre i digitalisering end andre lande, og når man ser på brugen af nogle af de allernyeste teknologier, så ligger Danmark også lidt tilbage. Det skal vi selvfølgelig forsøge at gøre noget ved.

Hvad gør regeringen for at få virksomhederne med i front?

– Regeringen præsenterer til efteråret en strategi for Danmarks digitale vækst. Der er netop i forbindelse med finansloven lagt op til at afsætte én mia. kr. til strategien frem til 2025.

Strategien følger op på anbefalinger, som regeringen har fået fra ledere og chefer i erhvervslivet, som har siddet i regeringens digitale vækstpanel. Strategien skal bl.a. være med til at løfte danskernes digitale kompetencer, gøre lovgivningen mere digitaliseringsparat og skabe et godt digitalt vækstmiljø for de virksomheder, som skal skabe fremtidens vækst.

Hvad er den største udfordring?

– De store danske virksomheder klarer sig godt og er relativt godt digitaliseret, men flere af de små er ikke nær så langt fremme. Så én af udfordringerne er at få de små med.

Vi kan samtidig se, at de mest digitaliserede virksomheder har en arbejdsproduktivitet, der er 22 procent højere end de mindst digitale virksomheder. Det svarer til, at hver medarbejder i de mest digitaliserede virksomheder skaber 135.000 kr. mere i værdi end hver ansat i de mindst digitaliserede virksomheder.

– I den kommende strategi for Danmarks digitale vækst, vil regeringen derfor fokusere på at løfte de små og mellemstore virksomheder – det kan f.eks. ske gennem partnerskaber om nye teknologier med mere erfarne virksomheder og ved at SMV’erne benytter test og demonstrationsfaciliteter hertil.

Hvad gør regeringen for at imødegå manglen på faglært arbejdskraft og i særdeleshed manglen på ingeniør- og naturvidenskabeligt uddannede?

– Jeg er enig i, at der er en udfordring på faglært arbejdskraft, og særligt på nye kandidater fra de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. En anden analyse peger f.eks. på, at Danmark i 2030 risikerer at mangle 19.000 IT-specialister. Derfor vil regeringen løfte danskernes digitale kompetencer – det ser jeg som nøglen til Danmarks digitale fremtid. Vi skal sætte ind med et bredt løft, så at IT kommer til at fylde mere på skoleskemaet og samtidig sørge for, at vi får uddannet flere kandidater og specialister med en dyb viden inden for IT.

Regeringen vil bl.a. etablere en teknologi-pagt, så vi får flere kandidater ud fra netop de videregående uddannelser, som matcher behovet hos erhvervslivet. 

Fakta

Digitalt Vækstpanel

Det digitale vækstpanel, som regeringen har nedsat, anbefaler bl.a., at der i Danmark etableres en internationalt førende hub inden for Internet of Things, kunstig intelligens og Big Data. Samtidig bør der ifølge panelet skabes et vedholdende fokus på digitalisering gennem et årligt digitaliserings-topmøde.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler