Weekly News

Saml virksomheden digitalt

Skab et fuldt overblik over virksomhedens alarmer, opgaver, ressourcer og meget andet med et IT-system, der samler alt.

Målet er effektivisering og højere sikkerhed.

Det kan hurtigt skabe kaos, hvis en virksomhed har mange forskellige sikkerhedsmæssige stand alone-­løsninger. Derfor kan det være en god investering med ét system, der samler det hele. Og det er lige præcis, hvad man får med Innovative Security Manager – et system, som i dag bruges inden for mange brancher, både på universiteter, i lufthavne og hos beredskaber som politi og brandvæsener.

– Vi er en del af hele den digitale overgang, som hele samfundet lige nu gennemgår. Målet er effektivisering og højere sikkerhed ved at samle alt i virksomheden i ét system, forklarer salgs- og marketingchef for Innovative Business Software, Jens Larsen.

I foråret overgik Københavns Lufthavn til systemet Innovative Security Manager, og medarbejderne har nu fået et levende overblik over alle alarmer, hændelser, opgaver og havnebetjente – både til lands og i luften.

– Vi har i mange år oplevet en kraftig vækst både i antal passagerer og nye lovkrav. Vi valgte Innovative Security Manager, fordi vi gerne ville øge kapaciteten i vores kontrolcenter bl.a. ved at kunne automatisere planlægningen og disponeringen af opgaver, fortæller Johnnie Müller, sikkerhedschef i Københavns Lufthavn og fortsætter:

– Med systemet kan vi f.eks. finde den nærmeste havnebetjent til en given opgave – både inden- og udendørs.

Når alt samles digital, så er virksomhederne samtidig også utroligt afhængige af det samlende system. Hvis det er nede i blot kort tid, går det ud over alle led i virksomheden.

– Der er utroligt høje krav til oppetiden for vores systemer. Hvis systemet ikke virker, så virker forretningen ikke. Heldigvis er responsen fra dem, der bruger systemet, at det leverer en meget høj oppetid, fortæller Jens Larsen.

Hos Digitaliseringsinstituttet anbefaler de også, at virksomheder får samlet deres forskellige systemer og sørger for, at de kan tale sammen på tværs. Og det er vigtigt at få medarbejderne med fra start og få dem til at forstå deres nye roller, som handler om meget mere end at sætte sig ind i et nyt IT-system.

– Digital transformation er meget mere end blot nye tekniske systemer, som medarbejderne skal lære. Det handler først og fremmest om nye arbejdsformer. Medarbejderne får en ny rolle, og der vil ofte være ændringer i magtstrukturerne, fortæller Pernille Kræmmergaard, direktør for Digitaliseringsinstituttet og fortsætter:

– Hvor det f.eks. før var en person, som udstak opgaverne for sine medarbejdere, er det måske nu computeren, der automatisk kan uddelegere. Det er vigtigt, at medarbejderne ikke føler sig overflødiggjort i de nye magtstrukturer, og derfor skal man være bevidst om, at digital transformation handler om et helt nyt mindset.

Del

Journalist

Line Hvid

Andre artikler