Weekly News

Spændende opgaver er ikke nok

En god leder motiverer sine medarbejdere ved at tale med dem om, hvad der motiverer dem, forklarer Tina Buch Olsson, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Spørg alligevel. Hvad er det værste, der kan ske?

Motiverede medarbejdere trives bedre, performer bedre, er mere produktive og påvirker samarbejdet og organisationen positivt. Men motivation kommer ikke af sig selv. Og spændende opgaver er ikke nok. Det fastslår Tina Buch Olsson, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

– De opgaver, vi løser, har betydning for vores motivation. Men vores drivkraft og engagement er i høj grad påvirket af mange andre faktorer i vores arbejdsliv. Det er forskelligt, hvad vi motiveres af, men nogle af de faktorer, der oftest bliver fremhævet, er mål og mening, indflydelse, anerkendelse og relationer, siger hun og uddyber de fire faktorer hver for sig.

– Mål og mening handler om, hvad virksomheden er sat i verden for. Hvad er målet med den opgave, jeg laver lige nu, og hvornår er jeg en succes? Det er vigtigt for den enkelte at forstå, hvad man løber efter, for at det skal give mening, forklarer hun.

– Indflydelse på arbejdet er også centralt. Det kan være forskelligt fra person til person, hvilken indflydelse man ønsker, men det at have følelsen af indflydelse er vigtigt for mange, fortsætter Tina Buch Olsson.

– Anerkendelse har vi alle brug for, uanset hvor kompetente vi er. Anerkendelse indikerer, at ledelsen er tilfreds, og at vi er på rette kurs i forhold til de ønskede målsætninger, påpeger hun.

– Den fjerde faktor er relationer. Samarbejdet med kolleger og ledere er afgørende for medarbejderens trivsel og kan være afgørende for, om vi er motiverede og for vores overvejelser om at forlade virksomheden, afslutter Tina Buch Olsson sin redegørelse for de fire overordnede motivationsfaktorer.

Som leder skal man foruden en forståelse af de overordnede motivationsfaktorer være opmærksom på, at motivation er et individuelt spørgsmål, understreger Tina Buch Olsson.

– Det kan være du som leder trives med at være innovativ, have mange bolde i luften og have mange kontaktpunkter. Men måske din medarbejder trives med at fordybe sig, have driftsopgaver og arbejde alene, siger hun.

Tina Buch Olssons råd til ledere er derfor at tale med medarbejderne om, hvad der motiverer dem. Også selvom det kan være svært.

– Som leder undgår man nogle gange motivationsspørgsmålet. Oftest er det, fordi man er nervøs for ikke at kunne efterleve ønsket. Men spørg alligevel. Hvad er det værste, der kan ske? spørger hun retorisk.

– Ofte viser det sig, at spørgsmålet i sig selv er motiverende. Samtidig vil du opdage, at små ændringer ofte kan gøre en stor forskel. Stil skarpt på, hvad der allerede motiverer medarbejderen. Og hvis der skal noget nyt til, må du som leder vurdere, om det kan lade sig gøre i forhold til jeres organisation, økonomi og forretningsmæssige mål, afslutter Tina Buch Olsson. 

Fakta

Tina Buch Olsson arbejder som chefkonsulent i Dansk Erhverv med HR og ledelse. Hun har mange års ledelseserfaring bag sig, har arbejdet med HR i flere virksomheder og har en Master of Science (M.Sc.) i Business/Managerial Economics fra Copenhagen Business School.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler