Weekly News

Start Industri 4.0-rejsen med små skridt

Rundt om i Produktionsdanmark har de fleste efterhånden en rigtig god fornemmelse af, hvad Industri 4.0-begrebet dækker over.

Det kan være svært for især små virksomheder at overskue alle de digitale teknologier og muligheder.

Det startede i Tyskland med navnet på et storstilet industri- og forskningsprogram. I dag bruges ”Industri 4.0” løst og fast om hele den aktuelle digitalisering inden for industri og produktion – med særlig vægt på at udstyr, produkter, maskiner, systemer og fabrikker i højere og højere grad forbindes digitalt.

Som et land med en veludbygget, digital infrastruktur, højtuddannet arbejdsstyrke og tradition for innovation, står Danmark godt rustet til digital vækst gennem Industri 4.0.

Udfordringen for langt de fleste produktionsvirksomheder herhjemme opstår, når det kommer til spørgsmålet: Hvor og hvordan kommer jeg selv i gang?

Det kan være svært for især små virksomheder at overskue alle de digitale teknologier og muligheder: augmented reality, digitale tvillinger, dataopsamling, Internet of Things, intelligente forsyningskæder osv.

Her kan man med fordel se mod Bjerringbro og Grundfos. Selvom der er tale om en af landets største industrivirksomheder, kan pumpeproducentens tilgang til digital transformation være til inspiration for mange også helt små produktionsvirksomheder.

I januar holdt MADE et virksomhedsbesøg hos Grundfos og hørte og så, hvordan virksomheden har sat en stribe små, digitale pilotprojekter i søen. De afprøver alt fra 3D-print over smart watches i produktionen til oplæring af medarbejdere via virtual reality.

Der er to væsentlige fordele ved på den måde at starte med flere små projekter i stedet for en stor, forkromet Industri 4.0-løsning: For det første løber man en begrænset risiko. Man poster ikke en masse penge og tid i løsninger, som viser sig ikke at fungere. For det andet kan man hurtigt få nogle data og erfaringer at bygge videre på: Virker teknologien som ventet? Giver det større fleksibilitet, mere effektive processer eller bedre produkter? Og – ikke mindst – hvilke risici og udfordringer medfører løsningerne?

For når den fysiske og digitale verden i stigende grad smelter sammen ude i produktionsvirksomhederne, skal spørgsmål om risici, sikkerhed og arbejdsmiljø også overvejes på ny. Smarte produkter og fabrikker kan give nye forretningsmuligheder og bedre drift, men øger samtidig sårbarheden over for eksempelvis hackerangreb.

Augmented reality-teknologien rummer store muligheder for at gøre oplæring og service nemmere, men kan også være fysisk anstrengende for øjne og hjerne, hvis den eksempelvis bruges i for lang tid ad gangen.

Det er her, de små test og forsøg kommer til deres ret. De gør det muligt at kortlægge, hvordan man kan maksimere potentialerne og minimere risiciene ved ny teknologi – og de viser hver enkelt virksomhed vejen til fremtidens digitale vækst. 

Del

Journalist

Nigel Edmondson, direktør, MADE

Andre artikler