Weekly News

Støtte til topforskning

Dansk BørneAstma Center er en selvejende organisation, som forsker i forebyggelse af astma og allergi hos børn. Centret modtog i år 2.205.192 kr. fra Børnelungefonden, og støtten skal bruges på at fastholde et internationalt forskningsniveau.

– Pengene skal bruges til at ansætte topforskere. Det er et led i at opbygge et internationalt førende forskningscenter inden for området forebyggelse af astma, siger professor og leder af Dansk BørneAstma Center, Hans Bisgaard.

Centret har ekstraordinært gode betingelser for at udføre sin forskning i Danmark, fordi danskerne generelt er mere villige til at deltage end andre nationers borgere, også over tid. Centret har fulgt en gruppe danskere i 20 år, og det er ikke mindst data fra dem, de nye forskere skal analysere.

– De topforskere, vi bruger pengene på at tilknytte, skal forske i den fantastiske kohorte, vi har fulgt siden 1998. De skal forklare, hvad det er, der går galt tidligt i livet, når man senere bliver syg, siger Hans Bisgaard. 

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler