Weekly News

Tænk begivenheder ind i byggefasen

Nye innovative byrum skyder op i landsdelene. Mens byggeriet står på, er det vigtigt at skabe aktiviteter og udnytte midlertidigheden på de tomme arealer.

Ofte ligger der øde arealer på byggepladsen, som kan udnyttes til aktiviteter, som boldbaner, loppemarkeder, grønne blomsterbede, udstillinger eller andet.

En del af bæredygtigheden i de nye bydele er at tiltrække både private og erhverv og have tænkt over, hvilke sociale profiler, der skal befolke bydelen. Ambitionerne er gode og mange, men det er vigtigt, at man også undervejs i byggeriet, inden det er færdigopført, udnytter midlertidigheden og skaber aktiviteter og begivenheder, så bydelen får liv lige fra første spadestik.

– Det handler om at udnytte midlertidigheden. Ofte ligger der øde arealer på byggepladsen, som kan udnyttes til aktiviteter, som boldbaner, loppemarkeder, grønne blomsterbede, udstillinger eller andet, inden arealerne skal inddrages i byggeriet, forklarer Lars Bager, der er direktør i LB Consult A/S, som bl.a. har været involveret i Design City i Kolding.

Design City udnyttede midlertidigheden på et lille areal, som stod tomt, og byggede en beachvolley-bane for at skabe liv og aktiviteter bl.a. for de unge mennesker, som skal studere og bo i den nye bydel.

– De aktive tiltag skaber liv midt i byggeriet og kan være med til at tegne, hvad det er for en profil, man ønsker for bydelen på længere sigt. Ved at skabe begivenhederne giver vi noget tilbage til byggeriet, siger Lars Bager og uddyber:

– De aktive tiltag skal tænkes ind i planlægningen fra begyndelsen, så bygherrerne har et overblik og kan afsætte økonomiske midler til projekterne.

Lars Bager understreger, at det ikke behøver at være en kostbar affære at udnytte byrummet i byggefasen. Etableringen af beachvolley-banen har ikke været en stor investering, og udgifterne hurtigt er tjent ind i pr-værdi, når potentielle beboere og erhverv oplever, at en bydel allerede har liv, inden den er færdigopført. 

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler