Weekly News

Truckteknologien suser afsted


Automatiserede førerløse trucks (AGV) overtager i stigende grad den bemandede gaffeltrucks arbejds­opgaver. En ny generation AGV er mere effektiv og fleksibel, mere sikker og billigere end hidtil.

Lageret er ved at blive indtaget af mere eller mindre fuldautomatiserede gaffeltrucks i takt med at lagerfunktionerne i disse år undergår en gennemgribende teknologisk udvikling. Mens innovative logistikløsninger inden for bl.a. digitaliserede materialehåndteringssystemer og lagerlogistiksoftware udvikles, vil den velkendte bemandede truck efterhånden blive afløst af selvkørende og kosteffektive trucks.

Ikke mindst spiller de automatiserede og førerløse AGV-trucks (Automated Guided Vehicles) en stadig større rolle. En rapport fra analysevirksomheden, Markets and Market ”Automated Guided Vehicle Market by Type & Region – Global Forecast to 2022” forudser en kraftig vækst for AGV’er i det meste af verden, herunder i Norden, i løbet af de kommende år.

Det voksende marked for AGV’erne skyldes ifølge rapporten bl.a. udvikling af teknologien, behovet for sikkerhed på arbejdspladsen, foruden ønsket om højere produktivitet og lavere omkostninger.

AGV’er har været kendt i adskillige år, og de har især været brugt i USA, men en ny generation af de førerløse trucks ser nu dagens lys. Også herhjemme forskes der i AVG’en. Eksempelvis på Aalborg Universitetscenters testlaboratorium, Smart Production Lab, hvor man tester fremtidens automatiserede løsning­er herunder AGV-robotter. Det gælder både nye robotter, men også tidligere generations AGV-robotter, som man optimerer med kunstig intelligens algoritmer, så de kan bruges i mange flere kontekster end hidtil.

Teknologien i de nye AGV’er gør, at de både er mere enkle og præcise at arbejde med end den tidligere generation. F.eks. gør moderne laser- og visionsbaseret navigation dem i stand til at undgå sammenstød. Samtidig er de blevet billigere, mere fleksible og lettere at integrere i eksisterende digitale logistikløsninger.

I takt med den øgede efterspørgsel på de automatiserede trucks ser man flere partnerskaber mellem leverandører af trucks og virksomheder med speciale i robotteknologi og logistiksoftware.

Et eksempel er danske N.C. Nielsen A/S, der har indgået et partnerskab med robotvirksomheden BILA om selskabet AGV Scandinavia. Et andet er samarbejdet mellem den internationale koncern SSI Schäfer Gruppen og belgiske MoTum, der udvikler AGV software.

Tendensen er, at trucken ændrer sig i takt med, at markedet bevæger sig imod digitale helhedsløsninger. Det betyder, at den førerløse gaffeltruck ofte vil indgå som blot et element blandt mange i én samlet digital logistikløsning.

Sideløbende vægtes de energi­besparende og bæredygtige løsninger højt. Det ses bl.a. afspejlet i nye brændselsteknologier, ligesom slidstærke dele, der sikrer miljøvenlighed og driftseffektivitet, er del af fremtidens gaffeltrucks.

Fakta

En årsag til væksten i markedet for førerløse trucks (AGV) skyldes det voksende behov for automatisering inden for materialehåndtering på tværs af en række sektorer, bl.a. logistik, bilindustrien, produktion og detailhandel. Væksten i teknologiske produktionssystemer og efterspørgsel efter intelligente løsninger skaber nye muligheder for dette marked. Kilde: Markets and Markets rapport ”Automated Guided Vehicle Market by Type & Region – Global Forecast to 2022”.

Del

Journalist

Anne-Mette Klausen

Andre artikler