Weekly News

Under total omstilling

Hos DTU Business Healthcare forbereder man sundhedschefer på transformationen til tværfaglighed, flydende faggrænser og databaseret forebyggelse.

Hele sundhedssystemet skal gentænke sig selv.

Sundhedssektoren er under total omstilling, og det er altafgørende for både personale, institutioner og borgerne, at toplederne er klar til at håndtere disse udfordringer.

Sådan lyder budskabet fra program director Sam Kondo Steffensen fra DTU Executive School of Business.

– Der er et kæmpestort pres på hele sundhedsområdet. Uanset om vi taler hospitaler, kommunal pleje eller life science-branchen, er der et krav til omstilling. Det kan være meget svært at honorere, fordi sektoren dels er præget af vanetænkning og dels er ramt af stort arbejdspres med stramme arbejdsplaner, siger Sam Kondo Steffensen, der også peger på et andet forhold, der kan stå i vejen for innovation i branchen.

– Risikominimering er et centralt begreb i sundhedssektorens kultur. Hvis man introducerer noget nyt, introducerer man en usikkerhed. Det er industrien ikke vant til at håndtere, siger Sam Kondo Steffensen.

Han ser tværfaglighed, ændrede selvopfattelser, og læring fra andre industrier som en nødvendighed for den mangesidede og komplekse sundhedsindustri, og DTU Business er da også sat i verden for at opkvalificere nutidens og fremtidens ledere til den ny virkelighed.

– Vore forløb på DTU Business Healthcare bliver opsøgt af topledere fra hele sektoren. En vigtig mission er at få lederne til at se på tværs af værdikæden. Der er en masse interrelaterede funktioner, der går på tværs af kommuner, hospitalsmiljøer, praktiserende læger og virksomheder, og hvis ting skal gøres afgørende anderledes, skal alle aktører være med. Derfor laver vi toplederprogrammer, hvor vi samler så mange forskellige aktører som muligt i netværksmiljøer, hvor de kan tale sammen på tværs af hele kæden, siger Sam Kondo Steffensen, der ser det øgede behov for tværfaglighed og ophævelse af faggrænser som en del af en udvikling, der ikke bare vil præge sektoren, men også slutbrugerne – altså os alle sammen.

– Alle ved, at sundhedssystemet ikke kan blive ved med at fungere, som det gør. Der bliver færre mennesker til at passe flere, og omkostningerne stiger. Derfor skal vi redefinere sundhed som begreb, så man kigger mere på forebyggelsesdelen. I life science taler man om beyond the pill, hvor medicinal­fabrikanter i stigende grad forventes at tage et samfundsmæssigt ansvar, bl.a. i relation til forebyggelse, siger han.

Pharmavirksomhederne skal således omdefinere deres rolle. I USA er godkendelsesmyndigheden FDA begyndt at stille stadigt flere krav om, at pharmaindustrien skal tage del i patientuddannelsen og rådgive om livsstilsændringer, og helt nye aktører – vokset op med kundekontakt – har meldt sig på markedet inden for healthcare. Google, Facebook, Microsoft og Amazon har fået store healthcare divisioner, fordi dataindsamling af livsstilsoplysninger er et stort nyt forretningsområde inden for forebyggelse.

– Vi ser konturerne af en helt grundlæggende ændring af hele sundhedsområdet. Hele sundhedssystemet skal gentænke sig selv og finde ud af, hvordan man arbejder med data og individer. I stedet for at behandle, skal man forebygge. Man skal se sundhed som et holistisk begreb, siger Sam Kondo Steffensen, der oplever vilje hos ledelsen i både private virksomheder, i regioner og i kommuner til at arbejde sig frem mod de nye tider.

– Der er masser af kompetente ledere, som har fået øjnene op for, at de skal søge værktøjer til at være aktivt med til den forandring. Udfordringerne er kendte, og de er ofte forstærkede af rigide driftssystemer, der stadig belønner mængder af f.eks. røntgenbilleder, blodprøver eller doseringer, i stedet for at kigge på den samlede nytteværdi for patienten. Det handler om at redefinere ydelser og give de enkelte afdelinger på hospitaler og i virksomheder mulighed for at eksperimentere. Men det stiller kæmpe krav til ledelserne.

Sam Kondo Steffensen ser allerede den praktiske tværfaglige tankegang, som præger DTU Business’ sundhedsprogrammer, slå igennem.

– Den industrielle del kommer meget tættere på det offentlige sygehussystem, fordi man ser større gensidige fællesinteresser, og dermed også opnår en fælles vidensbase. Der etableres f.eks. et living lab ved det ny Hospital Nordsjælland, hvor industrien kan teste produkter sammen med hospitalerne, siger Sam Kondo Steffensen, som gør meget for at skabe blivende læringsnetværk blandt de mange deltagere, der følger forløbene på DTU Executive School of Business.

– Vi har skabt et innovationsnetværk, hvor næsten 150 topledere inspirerer hinanden og arbejder med de helt tunge problemstillinger inden for sektoren. Det er ret unikt, siger han. 

Fakta

DTU Business er en del af DTU, og formelt en afdeling af DTU Management Engineering, med fokus på efteruddannelse af ledere i private industrier og offentlige organisationer

Undervisningen er praksisbaseret og fokuseret på, hvordan teoretisk viden kan omsættes til værdiskabende handling. DTU Business har mange internationale samarbejdspartnere.

Del

Journalist

Tim Panduro

Andre artikler