Weekly News

Vi kan ikke undvære olien

Gas og olie har en rolle at spille i fremtidens energibillede. Fossile brændstoffer og grøn omstilling er ikke modsætninger, mener brancheforening.

Ting tager tid, også den grønne omstilling.

Den grønne omstilling ruller. Vindmøller, solceller og andre alternative energiformer stormer frem, hjulpet på vej af frygten for de klimaforandringer, der følger med afbrænding af fossile brændstoffer. Men der er stadig lang vej til, at verden kan give slip på olie og gas. Det vurderer adm. direktør i brancheorganisationen Olie Gas Danmark, Martin Næsby.

– I løbet af få år er vi ti mia. mennesker i verden. Vi har brug for al den energi, der kan produceres. Derfor har vi brug for olie og gas i mange år endnu, siger Martin Næsby, og nævner, at kun 0,9 procent af verdens energiforbrug dækkes af vindkraft. Den teknologiske udvikling er endnu ikke nået så vidt, at fossile brændstoffer kan erstattes af andre energiformer.

– Flytrafikken, den tunge transportsektor og den kemiske industri er afhængig af olie. Elbiler bliver ganske vist mere udbredt, men realiteten er, at hvis alle brugte elbiler, ville man være nødt til at fyre endnu mere kul af på kraftværkerne og dermed øge CO2-udledningen. Ting­ene skal tages i den rigtige rækkefølge. I USA er det f.eks. lykkedes at overholde Koyoto-protokollens krav til udledning af CO2 ved at omstille en lang række kulfyrede kraftværker til gas, siger direktøren, der også understreger branchens betydning i Danmark.

– Danmark er som det eneste land i EU selvforsynende med olie og gas. Det har stor betydning for den nationale sikkerhed. Samtidig sikrer vores branche tusindvis af arbejdspladser, og mange af dem ligger uden for hovedstadsområdet, hvor man ellers kan have svært ved at tiltrække virksomheder, siger Martin Næsby.

Martin Næsby understreger, at man i branchen ikke lukker øjnene for miljøudfordringerne, men har stort fokus på den grønne omstilling blandt branchens store og små aktører. Giganten Total er bl.a. verdens største producent af solceller. Derfor bør alle gribe i egen barm.

– Det er os allesammen, der bruger olien, når vi sætter os ind i en flyvemaskine, starter bilen, bestiller bøger på Amazon eller køber varer fra fjerne destinationer. Verden har nogle udfordringer med CO2-udledninger, og dem er vi opmærksomme på. Men vi tror på teknologiske løsninger, f.eks. i form af carbon-capture, hvor vi sender CO2’en retur til undergrunden, siger Martin Næsby.

– Så længe verden har sit store energiforbrug, løser vi intet ved at lukke olie- og gasindustrien ned. Ting tager tid, også den grønne omstilling. 

Fakta

Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for den danske olie- og gassektor. Olie Gas Danmark arbejder for, at virksomhederne og samfundet får mest mulig værdi fra produktionen af olie og gas. Olie Gas Danmark har fokus på udvikling af sektoren, på sikkerhed og miljø samt på forskning og uddannelse.

Del

Journalist

Tim Panduro

Andre artikler