Weekly News

Viden til sundhed

På Københavns Universitet arbejder de pharma-relaterede uddannelser målrettet med mange af de emner, som regeringens vækstplan for life science beskriver som vigtige forudsætninger for en fremtidig, international styrkeposition. Grundforskning og innovation er en essentiel del af værdikæde, og dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer ser stor værdi i tæt samarbejde mellem universitet og erhverv.

Hvad bidrager universiteterne med?

– Vi er med til at uddanne fremtidens arbejdskraft til life science-industrien. Jeg plejer at sige: ”We grow people”. Vores forskningsbaserede uddannelser skal sikre, at de studerende har de rette kompetencer til at møde opgaver og udfordringer på arbejdsmarkedet – både i Danmark og internationalt. Vi udvikler hele tiden den faglige dybde og de studerendes læringsmål, så de er bedst muligt gearet til fremtiden. Det gælder f.eks. kurser i innovation og entreprenørskab, kendskab til og håndtering af sundhedsdata og arbejdet med kunstig intelligens.

Hvilke konkrete tiltag har I?

– Vi har bl.a. sommerskoler og student hubs for innovative bachelorer. I rigtig mange sammenhænge arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet og vores kandidater får et blik ind i det arbejdsliv, der venter dem. I praktikforløb og til karrieredag møder erhvervslivet også deres fremtidige medarbejdere. Endelig skal de studerende selvfølgelig også være forberedt på den internationale verden, som de bliver en del af: I løbet af studietiden møder de hos os både internationale forskere, undervisere og medstuderende. 

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler