Weekly News

Virksomheder kan nå langt med energibesparelser

Med ambitioner om, at vi skal omstille Danmark til vedvarende energi og udfase fossil energi, skal også danske virksomheder levere en gedigen indsats for at sikre de nationale energi- og klimamål. Potentialerne for besparelser er store, og samtidig kan energirenoveringerne gøres med god økonomi. Ingeniørforeningen (IDA) har i 2016 vurderet, at virksomhederne kan gennemføre rentable energibesparelser til en værdi af knap ni mia. kr. med en tidshorisont på mindre end fem år.

Potentialerne for besparelser er store, og samtidig kan energirenoveringerne gøres med god økonomi.

Mange virksomheder er da også godt i gang. Store virksomheder som f.eks. LEGO har realiseret store energibesparelser, ligesom mange kommuner også er godt med, ofte i starten med støtte fra Energispareordningen, som vi alle betaler til over energiregningerne.

Blandt topscorerne inden for energispareløsninger er LED-belysning, som er blevet meget bedre og billigere de seneste år, men der gennemføres også mere traditionelle tiltag som varmeisolering og frekvensregulering af motorer. Der er dog også områder, hvor man ikke kommer helt så nemt til energibesparelser. Et område, som VedvarendeEnergi har haft særligt fokus på, og hvor potentialet for energibesparelser er rigtig stort, er inden for energistyring. Ofte kan eksisterende styringer, som håndterer el, ventilation og varme, simpelthen indstilles langt bedre. Andre områder holdes tilbage af regler, som begrænser indsatsen og giver usikkerhed. Det gælder bl.a. udnyttelse af spildvarme og opsætning af solceller.

En særlig problemstilling er energibesparelser i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Her er der store potentialer, men der sker alt for lidt. Tilbuddene fra f.eks. energispareordningen når ikke langt nok ud. Og på den måde, som energispareindsatsen er organiseret på i dag, er det dyrere for energiselskaberne at nå ud til de mange små virksomheder end at satse på store virksomheder og institutioner. Det er selvfølgelig ingen undskyldning for, at de teknisk ansvarlige i SMV’erne ikke selv tager fat og ser, om der ”ligger guld på gulvet” i form af dårlig indregulering af anlæg, utætheder, dårlig isolering m.m. Men med en samlet indsats fra virksomheder, og med brug af energispareordningen, kunne vi spare langt mere energi.

I de kommende måneder skal Danmarks energi- og klimaindsats frem til 2030 diskuteres i regering og Folketing. Fra VedvarendeEnergi skal vi opfordre til, at de kommende års indsats fortsat får stor fokus på energibesparelser, at der gøres en særlig indsats for at få de små og mellemstore virksomheder med. Samtidig skal de begrænsende regler ændres, så vi kan bruge spildvarmen effektivt og udnytte solceller til virksomhedernes strømproduktion. 

Del

Journalist

Bjarke Rambøll, sekretariatsleder i miljøorganisationen Vedvarende­Energi

Andre artikler