Weekly News

Legal life science

Jun 26, 2018
1. Er der særlige IPR-aspekter, virksomhederne skal være opmærksomme på?

2. Hvordan kan life science-virksomhederne bedst optimere deres IPR?

3. Hvilke konsekvenser kan det have, hvis virksomhederne ikke har styr på IPR?

Biomarkører kan målrette medicinen

Jun 26, 2018 Behandlingen af patienter er præget af trial and error, hvor lægerne ikke har redskaberne til at se, hvilke præparater der er det rigtige match til den enkelte patient. Michael Kruse Meyer, der er Lab Manager på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, fortæller om udfordringerne.

Under total omstilling

Jun 26, 2018 Hos DTU Business Healthcare forbereder man sundhedschefer på transformationen til tværfaglighed, flydende faggrænser og databaseret forebyggelse.

IP-strategi

Jun 26, 2018
1. Hvorfor er det vigtigt at have en IP-strategi i life science-branchen?

2. Hvilke udfordringer skal man være særligt opmærksom på?

3. Hvordan sikrer man sig, at IP-strategien bliver implementeret i alle aspekter af forretningsgangen?

Svær jagt på perfekte kandidater

Jun 26, 2018 Det perfekte match til en leder- eller forskerstilling i den højt specialiserede life science-branche er ikke altid let at finde – og ofte kræver det mere end et jobopslag, når man skal ”sælge” sin virksomhed til den rigtige kandidat. Det fortæller Kjeld Birch. Han er ansvarlig for al national og international rekruttering til life science i headhuntervirksomheden SAM International og har stort indblik i branchens behov og udfordringer.

Tæt kamp om de rette kandidater

Jun 26, 2018 Life science-virksomheder må trække på headhuntere, når stilling­er skal besættes. En nødvendig og fornuftig udvikling, mener brancheformand.

Viden til sundhed

Jun 26, 2018 På Københavns Universitet arbejder de pharma-relaterede uddannelser målrettet med mange af de emner, som regeringens vækstplan for life science beskriver som vigtige forudsætninger for en fremtidig, international styrkeposition. Grundforskning og innovation er en essentiel del af værdikæde, og dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer ser stor værdi i tæt samarbejde mellem universitet og erhverv.

GDP i leveringskæderne

Jun 26, 2018 Myndighederne, life science-virksomhederne og i sidste ende transportvirksomhederne har alle fokus på, at der ikke må opstå fejl, når lægemidlet skal fra producenten til forbrugeren.

Nye krav til lægemidlers emballage

Jun 26, 2018 For at forhindre, at der kommer forfalskede lægemidler ind i den lovlige forsyningskæde har EU-Kommissionen fastsat nye regler for sikkerhedselementer på lægemidlers emballage (med EU-forordning 2016/161). Reglerne træder i kraft den 9. februar 2019.

Hele fødekæden skal sikres

Jun 26, 2018 Ambitionerne i regeringens vækstplan for life science er, at industrien skal fordoble eksporten frem mod 2025, hvilket stiller krav til uddannelse, klinisk forskning og et stærkt hjemmemarked.

Se forbi de mange buzzwords

Jun 26, 2018 Nye teknologier er altid båret af en god portion buzzwords. Det gælder også et af life science-branchens varmeste emner, nemlig Industri 4.0.

Lyt til maskinbyggerne

Jun 26, 2018 Life science-virksomhederne skal blive bedre til at lytte til maskinbyggerne, så virksomhederne på længere sigt kan spare ressourcer, optimere produktionen og skabe værdi til virksomhederne.

Produktionen lykkes i det rette klima

Jun 25, 2018 Piller er hygroskopiske, hvilket er en forudsætning for, at de virksomme stoffer kan opløses i kroppen. Men de hygroskopiske egenskaber giver store udfordringer i produktionen, hvor ingredienserne naturligvis ikke må reagere med fugten fra luften. Hans-Henrik Thomsen fra Munters, der leverer energieffektive luftbehandlingsløsninger, fortæller om, hvorfor en helt præcis styring af luftfugtigheden er altafgørende.

Strømliner processerne

Jun 25, 2018 Rådgivende ingeniørvirksomheders rolle i life science bliver ofte overset. Men deres anlæg for struktur og teknik er til stor nytte, mener branchedirektør.

Rejser og sygdomme

Jun 25, 2018 Peter Ellekvist, speciallæge i infektionsmedicin på Herlev Hospital, giver gode råd og vejledning til vaccination og sygdomsforebyggelse på rejsen.

Dansk life science skal stå endnu stærkere

Jun 25, 2018 Gennem de sidste 20 år har life science-industrien vokset sig til at være et af de vigtigste eksporterhverv. Beskæftigelsen i branchen er steget med næsten 50 procent siden 2001; og regeringens nye vækstplan skal styrke rammerne yderligere.