Weekly News

Elektrikeren i Industri 4.0

Aug 24, 2018 Den moderne elektriker kan meget mere end udskifte stikkontakter. Faktisk er den uddannede elektriker en central skikkelse i Industri 4.0, hvor robotter og selvlærende automatiske systemer skaber en effektiv industri.

Chatten holder på kunderne

Aug 24, 2018 Chatfunktioner bliver stadigt mere udbredt på webshops. Og det er der grund til, fortæller direktør i Netop Business Solutions Per Schøtt, der her giver et overblik over fordelene ved en god chatfunktion.

Legal life science

Jun 26, 2018
1. Er der særlige IPR-aspekter, virksomhederne skal være opmærksomme på?

2. Hvordan kan life science-virksomhederne bedst optimere deres IPR?

3. Hvilke konsekvenser kan det have, hvis virksomhederne ikke har styr på IPR?

Biomarkører kan målrette medicinen

Jun 26, 2018 Behandlingen af patienter er præget af trial and error, hvor lægerne ikke har redskaberne til at se, hvilke præparater der er det rigtige match til den enkelte patient. Michael Kruse Meyer, der er Lab Manager på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, fortæller om udfordringerne.

Under total omstilling

Jun 26, 2018 Hos DTU Business Healthcare forbereder man sundhedschefer på transformationen til tværfaglighed, flydende faggrænser og databaseret forebyggelse.

IP-strategi

Jun 26, 2018
1. Hvorfor er det vigtigt at have en IP-strategi i life science-branchen?

2. Hvilke udfordringer skal man være særligt opmærksom på?

3. Hvordan sikrer man sig, at IP-strategien bliver implementeret i alle aspekter af forretningsgangen?

Svær jagt på perfekte kandidater

Jun 26, 2018 Det perfekte match til en leder- eller forskerstilling i den højt specialiserede life science-branche er ikke altid let at finde – og ofte kræver det mere end et jobopslag, når man skal ”sælge” sin virksomhed til den rigtige kandidat. Det fortæller Kjeld Birch. Han er ansvarlig for al national og international rekruttering til life science i headhuntervirksomheden SAM International og har stort indblik i branchens behov og udfordringer.

Tæt kamp om de rette kandidater

Jun 26, 2018 Life science-virksomheder må trække på headhuntere, når stilling­er skal besættes. En nødvendig og fornuftig udvikling, mener brancheformand.

Viden til sundhed

Jun 26, 2018 På Københavns Universitet arbejder de pharma-relaterede uddannelser målrettet med mange af de emner, som regeringens vækstplan for life science beskriver som vigtige forudsætninger for en fremtidig, international styrkeposition. Grundforskning og innovation er en essentiel del af værdikæde, og dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer ser stor værdi i tæt samarbejde mellem universitet og erhverv.