Weekly News

GDP i leveringskæderne

Jun 26, 2018 Myndighederne, life science-virksomhederne og i sidste ende transportvirksomhederne har alle fokus på, at der ikke må opstå fejl, når lægemidlet skal fra producenten til forbrugeren.

Nye krav til lægemidlers emballage

Jun 26, 2018 For at forhindre, at der kommer forfalskede lægemidler ind i den lovlige forsyningskæde har EU-Kommissionen fastsat nye regler for sikkerhedselementer på lægemidlers emballage (med EU-forordning 2016/161). Reglerne træder i kraft den 9. februar 2019.

Hele fødekæden skal sikres

Jun 26, 2018 Ambitionerne i regeringens vækstplan for life science er, at industrien skal fordoble eksporten frem mod 2025, hvilket stiller krav til uddannelse, klinisk forskning og et stærkt hjemmemarked.

Se forbi de mange buzzwords

Jun 26, 2018 Nye teknologier er altid båret af en god portion buzzwords. Det gælder også et af life science-branchens varmeste emner, nemlig Industri 4.0.

Lyt til maskinbyggerne

Jun 26, 2018 Life science-virksomhederne skal blive bedre til at lytte til maskinbyggerne, så virksomhederne på længere sigt kan spare ressourcer, optimere produktionen og skabe værdi til virksomhederne.

Produktionen lykkes i det rette klima

Jun 25, 2018 Piller er hygroskopiske, hvilket er en forudsætning for, at de virksomme stoffer kan opløses i kroppen. Men de hygroskopiske egenskaber giver store udfordringer i produktionen, hvor ingredienserne naturligvis ikke må reagere med fugten fra luften. Hans-Henrik Thomsen fra Munters, der leverer energieffektive luftbehandlingsløsninger, fortæller om, hvorfor en helt præcis styring af luftfugtigheden er altafgørende.

Strømliner processerne

Jun 25, 2018 Rådgivende ingeniørvirksomheders rolle i life science bliver ofte overset. Men deres anlæg for struktur og teknik er til stor nytte, mener branchedirektør.

Rejser og sygdomme

Jun 25, 2018 Peter Ellekvist, speciallæge i infektionsmedicin på Herlev Hospital, giver gode råd og vejledning til vaccination og sygdomsforebyggelse på rejsen.

Dansk life science skal stå endnu stærkere

Jun 25, 2018 Gennem de sidste 20 år har life science-industrien vokset sig til at være et af de vigtigste eksporterhverv. Beskæftigelsen i branchen er steget med næsten 50 procent siden 2001; og regeringens nye vækstplan skal styrke rammerne yderligere.

Vægtstangen er vippet i pharma

Jun 25, 2018 Life science er under forandring – og særligt i pharma er vægtstangen vippet fra selvstændig forskning og til øget brug af eksterne kompetencer.

Patientdata i industrien

Jun 25, 2018 Den digitale transformation har virket på de indre linjer – næste skridt er en direkte og værdiskabende kontakt til slutbrugerne, mener professor.

Forstå kræftens biologi

Jun 25, 2018 I dag bliver alt for mange kræftpatienter behandlet ud fra, hvor kræften sidder i kroppen i stedet for, hvilke genetiske karakteristika tumoren har.

Lovende behandling til NSCLC-patienter

Jun 25, 2018 Hvert år rammes omkring 4.700 danskere af ikke-småcellet lungekræft – NSCLC. Det har været den sygdom, der slog flest ihjel, men ny immunterapi som behandling viser lovende resultater.

Ekspertpanel om digital transformation

Jun 25, 2018
1. Hvad er potentialet i, at man som life science-virksomhed digitaliserer?

2. Hvilke processer vil du mene, er de vigtigste at sætte strøm til?

3. Hvordan kan digitalisering af dansk life science gavne virksomhedernes rentabilitet?

Krav til kemi i life science-­industrien

Jun 25, 2018 Brian S. Nielsen, senior toksikolog hos DHI fortæller, at særligt life science-virksomheder skal være opmærksomme på forskelligt rettede reguleringer af kemiske stoffer for at undgå flaskehalse hos de godkendende myndigheder og leve op til bl.a. registreringspligten.