Weekly News

Her er sikkerhed en livsstil

Feb 16, 2018 Olie- og gasindustrien har blikket stift rettet mod sikkerhed – og det virker. Trods potentiel fare, er der rekordfå arbejdsulykker.

Fremtidens energi er blågrøn

Feb 15, 2018

Energisektoren er en stærk grundpille for hele Danmarks økonomi. Det har den været i mange år. Men over de sidste år har sektoren udviklet sig gevaldigt. Få steder kan den udvikling ses så tydeligt som i Esbjerg havn.

Mindre antibiotika – bedre helbred

Feb 13, 2018

Fermentationexperts AS har haft held med at udvikle produkter til dyrefoder baseret på fermentering. Nu vil virksomheden også lancere en serie af kosttilskud til mennesker. Endnu en blåstempling af metoden.

En uddannelse for fremtiden

Feb 13, 2018 Der var engang, hvor en landbrugsuddannelse var lig med evigt liv på landet. I dag er det i lige så høj grad vejen til en verden af muligheder.

Dyrevelfærdsmærke godt fra start

Feb 13, 2018

COOP’s firetrins dyrevelfærdsmærke, som blev lanceret i oktober 2017 giver både konventionelle og økologiske landbrug mulighed for at differentiere sig i køledisken. Mærkningen omfatter kylling, grise, køer og æglæggende høns, okse, kalve og forarbejdede produkter.

Fremtidens fødevarer

Feb 13, 2018 I 2050 vil jordens befolkning nå en størrelse på ni mia. mennesker. Dette bliver en kolossal udfordring for fødevareproduktionen, som får svært ved at følge med, men udviklingen af nye fødevarer og næringskilder er allerede i gang.

Indtag værdikæden

Feb 13, 2018

Det var for at få muligheden for at skabe merværdi at mælkeproducenterne Troels og Malthe Holst investerede i det lille Ingstrup Mejeri A/S i 2009. Siden 2011 har de været eneleverandører til mejeriet med deres 400 køer på Vrejlev Kloster.

Synergi gennem fællesdrift

Feb 13, 2018 Det er stadig til debat hvorvidt stordrift også er god drift. Kjargaarden I/S ved Ikast er imidlertid et eksempel på, hvordan fire selvstændige landmænd har slået sig sammen i et partnerskab, for at udnytte fordelene ved at samle flere kompetencer i et selskab.

Innovation som overlevelsesstrategi

Feb 13, 2018 Generationsskiftet kan være en saltvandsindsprøjtning for en bedrift. Det er den erfaring Møllerup Gods oplevede da Anne Sophie og Stig Gamborg overtog ledelsen og flyttede ind i 2002. De har siden haft fokus på innovation og produktudvikling.

Bedre kapacitets­udnyttelse i landbruget

Feb 13, 2018

Et lille startup har ladet sig inspirere af moderne teknologi og dele­tjenester fra andre sektorer til at skabe en online markedsplads for markarbejde, hvor landmænd og maskinstationer let og billigt kan tilbyde deres ledige kapacitet.