Weekly News

Lysere tider for vindenergi

Apr 23, 2018 Omkostningerne ved elproduktionen til havs er for nedadgående i disse år, og det skyldes ikke mindst forudsigelighed i markedet og teknologisk udvikling.

Ventilation og indeklima følges ad

Apr 23, 2018 Tænk indeklimaet ind fra begyndelsen af byggeriet. Jørgen Christensen, der er adm. direktør i GK Danmark A/S, fortæller om, hvorfor man skal indtænke ventilation i bygninger.

Ny standard på vej

Apr 23, 2018 Bygherrer til nul-energihuse savner ofte en lettilgængelig standard i forhold til de krav, der i fremtiden vil blive stillet til energiforbrug og CO2-udledning. Den internationale Aktiv Hus Standard kan være løsningen.

Elektrificering er den grønne vej

Apr 23, 2018 Dansk energipolitik står ved en skillevej. Hvis de sidste rester af fossile energikilder skal udfases er elektrificeringen af transportsektoren og varmeforsyningen nødvendig. Det standpunkt vil interesseorganisationen Dansk Energi fremme op til de kommende forhandlinger om et nyt energiforlig.

Virksomheder kan nå langt med energibesparelser

Apr 23, 2018

Med ambitioner om, at vi skal omstille Danmark til vedvarende energi og udfase fossil energi, skal også danske virksomheder levere en gedigen indsats for at sikre de nationale energi- og klimamål. Potentialerne for besparelser er store, og samtidig kan energirenoveringerne gøres med god økonomi. Ingeniørforeningen (IDA) har i 2016 vurderet, at virksomhederne kan gennemføre rentable energibesparelser til en værdi af knap ni mia. kr. med en tidshorisont på mindre end fem år.

Bæredygtighed tæt på befolkningen

Feb 20, 2018 Byerne skal trække den grønne omstilling, fordi det er her befolkningen kan se effekten af omstillingerne, siger Lars Chr. Lilleholt.
Det er også den lære Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt tager med hjem fra sit seneste besøg i USA:

ITS for alle typer trafikanter

Feb 20, 2018 København prioriterer fremkommelighed for alle trafikanter og nedsætter forureningen fra den tunge trafik med deres intelligente transportsystemer (ITS).

Nøglen til den digitale by

Feb 20, 2018 For første gang har verdens største messe for forbrugerelektronik, Consumer Electronics Show 2018 i Las Vegas, haft en afdeling for Smart Cities. Fænomenet har ramt mainstream.