European Media Partner

300 flere gadelys for færre penge

Borgerne i Favrskov Kommune har fået op mod 300 flere gadelamper, siden byrådet besluttede at ”spare” på vejbelysningen.

Før var der strækninger, hvor kun hver anden gadelampe var tændt. I dag er der fuldt blus på Favrskovs veje og stier. Og endda for færre penge.

Det er win-win for Favrskov.

– Vi betragter det som en ekstra service til borgerne. I dag er der op mod 300 flere belysningsmaster sat op end før. Vi har også lys i alle armaturer, hvor hver anden før var slukket om natten. Og så det er endda blevet billigere, siger Bent Høgh Mahler, projektleder for belysning i Favrskov Kommune. Ved at skifte gamle belysningsarmaturer ud med moderne LED-armaturer, som dæmper lyset automatisk om natten, har kommunen halveret elregningen – og fået råd til mere og bedre lys.

Allerede tilbage i 2009 kiggede byrådet på muligheden for at omstille fra dyre, gamle kviksølvsarmaturer til nye energibesparende LED-lyskilder i gadelamperne. I 2012 viste et pilotprojekt, at kommunen både kunne få bedre og billigere lys med LED. Derfor vedtog man i 2013 at igangsætte et såkaldt ESCO-samarbejde, hvor en privat partner står for driften og vedligeholdelsen af den nye gadebelysning mod en garanti for, at der opnås en aftalt besparelse. I alt er halvdelen af kommunens 13.000 belysningsenheder blevet udskiftet og optimeret.

– Med dem, vi har udskiftet nu, har vi opnået en besparelse på det halve af, hvad vi normalt betalte for vores vejbelysning. Vi er gået fra seks til tre mio. kr. årligt i udgifter. Og det er bare strømmen, forklarer Bent Høgh Mahler.

– Vi har samtidig fået bedre belysning og en CO2-besparelse også. Det er små fem mio. kr. årligt, vi sparer, når hele projektet er gennemført. Det er temmelig mange penge, siger projektlederen.

I dag er halvdelen af Favrskovs belysningsarmaturer og en del gamle træ- og gittermaster skiftet ud, så en masse luftledninger er væk og i stedet gravet ned. Den anden halvdel af armaturerne er endnu ikke udskiftet. Det kræver en politisk beslutning. Men også her er der fortsat penge at spare.

– Det er noget politikerne bør overveje. For der er stadig en gevinst at hente. Omkring 20-30 procent kan vi spare ved at udskifte den resterende belysningspark, fortæller Bent Høgh Mahler.

Han kan kun opfordre flere kommuner til at gå samme vej.

– Nogle kan godt være betænkelige ved det. Og det er også rigtigt, at vi f.eks. ikke kender brændetiderne helt så godt på de moderne lyskilder. Men tænker man for længe, risikerer man aldrig at komme i gang. Gudskelov fik vi sat gang i LED-belysning. Det er win-win for Favrskovs borgere, konstaterer projektlederen.  

Fakta

ESCO er samarbejdsform, hvor en privat partner står for at energioptimere – f.eks. belysningen – i en by eller en bygning mod at garantere, at besparelserne bliver opnået. Opnås de garanterede besparelser ikke, kompenserer den private ESCO-partner med et beløb, der svarer til forskellen.

Del

Journalist

Line Felholt

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider